Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 april 2021

Versterk onze lokale democratie

Een sterke lokale democratie heeft constant onderhoud nodig. De fracties van D66, PvdA en SP komen daarom met verschillende voorstellen om de lokale democratie in ’s-Hertogenbosch te versterken. Zo moeten inwoners de mogelijkheid krijgen om een besluit van de gemeenteraad te kunnen wijzigen. Daarnaast willen de partijen een openbare hoorzitting bij de aanstelling van wethouders en een burgerberaad die het recht krijgt aanbevelingen te doen aan de politiek.

In de discussienota ‘Versterking van onze lokale democratie’ pleiten de drie partijen voor het versterken van de inspraak van inwoners van ’s-Hertogenbosch bij besluiten in de gemeenteraad, als ook in regionale samenwerkingsverbanden. Op dit moment zijn er al verschillende mogelijkheden waarop inwoners directe invloed kunnen uitoefenen op het politieke proces. Daarvan blijkt er weinig tot geen gebruik te worden gemaakt. Het burgerinitiatief en Right to Challenge worden bijvoorbeeld amper gebruikt. De partijen vinden dat er bij deze mogelijkheden te veel drempels opgeworpen worden. Zij pleiten dan ook voor het vereenvoudigen van de procedures, het bieden van ambtelijke ondersteuning en betere communicatie over de mogelijkheden.

“Een sterke lokale democratie heeft constant onderhoud nodig. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet iedere dag hard aan gewerkt worden. Met het enkel afstoffen van de huidige instrumenten voor inspraak komen we er niet. Om de Bossche democratie vitaler te maken, is ook een portie bestuurlijke vernieuwing nodig. Vandaar dat we voorstellen om meer ondersteuning te bieden aan inwoners bij bestaande inspraakmogelijkheden en pleiten we voor nieuwe vormen van directe democratie. Zoals het burgeramendement en het burgerberaad”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Bestuurlijke vernieuwing

Met het recht op een burgeramendement wordt beter gebruik gemaakt van de expertise die in de stad en dorpen aanwezig is. Het geeft inwoners een instrument om de gemeenteraad een duidelijke uitspraak te laten doen over een door hen gekozen onderdeel van een raadsvoorstel. Een openbare hoorzitting bij de benoeming van een niet-gekozen wethouder biedt transparantie naar alle partijen. Daarnaast is D66 groot voorstander van een experiment met een burgerberaad. Een door loting geselecteerde groep inwoners die oplossingen zoekt voor taaie politieke problemen. Het zorgt ervoor dat willekeurig gelote inwoners betrokken worden bij opgaven in de lokale democratie. Daarmee wordt niet enkel de betrokkenheid vergoot, maar ook het vertrouwen in de lokale politiek.

Op donderdag 22 april werd het debat hierover gevoerd in de commissie Bestuur. De meeste partijen gaven aan dat de huidige inspraakinstrumenten laagdrempeliger georganiseerd moeten worden. Niet alleen door beter over deze mogelijkheden te communiceren, maar ook dat er ambtelijke ondersteuning beschikbaar te stellen bij het indienen van een burgerinitiatief. Daarnaast zijn partijen het erover eens dat dit ook iets vraagt van de cultuur en hygiëne in de gemeenteraad. Voor de verschillende nieuwe vormen van directe democratie stonden niet alle partijen te trappelen. “Ik proef bij veel partijen nog koudwatervrees als het gaat om bestuurlijke vernieuwing. Dat is jammer, aangezien we daarmee het vertrouwen en de betrokkenheid in onze lokale democratie kunnen vergroten. Wel was er veel enthousiasme over een vorm van burgerberaad en dat biedt zeker perspectief!”

Meer zien en horen over dit onderwerp? In het item Focus van Dtv Nieuws worden fractievoorzitters René van den Kerkhof en Pieter Paul Slikker (PvdA) geïnterviewd. Je kunt het hier terugkijken.