Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 mei 2021

Perspectief voor de huisartsenzorg op Zuid

Er is weer perspectief voor nieuwe huisvesting van de huisartsen op Zuid. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties van D66 en SP. Het college heeft namelijk besloten dat het pand aan de Chopinstraat 10 toch niet verkocht wordt aan zorgorganisatie Cello. De huisartsen krijgen binnenkort alsnog een reactie op de aanvraag die zij voor deze locatie hebben ingediend.

In maart ontvingen de huisartsen het bericht van wethouder Geers dat de grond aan de Chopinstraat 10 aan een andere zorgpartij is vergeven, terwijl ook de huisartsen deze locatie op het oog hadden en met de gemeente hierover in gesprek was. Het behoud van voldoende huisartsenzorg in de wijk leek daardoor in het geding te komen. Daarnaast waren er vragen over het proces wat doorlopen was. Omdat transparantie en betrouwbaarheid voor D66 hierin cruciaal zijn, hebben we het college verzocht om een overzicht te geven van het tijdspad van het traject tot nu toe met daarbij de al dan niet gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. Uit de beantwoording door het college blijkt nu dat de gemeente geen toezeggingen heeft gedaan aan Cello. De gesprekken tussen de gemeente en de huisartsen over het pand Chopinstraat 10 liepen tegelijk met het overleg met Cello.

De zoektocht van de huisartsen naar een ruimere locatie in Zuid duurt al jaren. Het enige huisartsencentrum in Zuid biedt zorg aan 7.500 patiënten. Uit een brede inventarisatie in 2019 bleek dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn op de huidige locatie. Ook heeft de gemeente geen geschikt bestaand maatschappelijk vastgoed beschikbaar. Daarom is een bouwmogelijkheid geboden aan de Chopinstraat 10. Dit perceel ligt dicht bij de huidige huisartsenpraktijk. Dat laatste is essentieel in verband met de bereikbaarheid voor de overwegend oudere populatie van het huisartsencentrum. Een locatie buiten de wijk Zuid is dan ook geen optie.

Het college geeft aan dat de huisartsenpraktijk binnenkort nog een reactie krijgt op de aanvraag die zij had ingediend. Dan moet ook duidelijk worden of de huisartsen alsnog naar de Chopinstraat kunnen verhuizen.

Raadslid Annemarie Hoog Antink: “Het behoud van goed toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk Zuid staat voor onze fractie voorop, evenals transparantie in het proces en betrouwbaarheid. We zijn dan ook tevreden met de beantwoording door het college en blij dat de locatie Chopinstraat 10 een optie blijft voor de huisartsen.”