Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 mei 2021

500 woningen erbij voor studenten

D66 zet zich in voor een ‘s-Hertogenbosch waar jongeren graag studeren, wonen en werken. Mede dankzij onze inzet komen er de komende jaren 500 studentenwooneenheden bij. Een mooie en noodzakelijke impuls voor ‘Den Bosch studentenstad’!

De inzet van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was duidelijk: ’s-Hertogenbosch als studentenstad beter op de kaart zetten! Door te investeren in het allerbeste onderwijs en door meer ruimte te geven aan evenementen voor en door jongeren. Om jongeren tijdens hun studententijd als ook na hun studie te behouden voor de stad moesten er deze bestuursperiode ook veel meer studentenwoningen bij komen. Daarom werd onder leiding van oud-D66-wethouder Eric Logister in 2017 al gestart met een taskforce studentenhuisvesting. Nu, vier jaar later, plukken we daar de vruchten van zo lezen we in de voortgangsrapportage Wonen.

In de periode 2020-2024 komen er ongeveer 500 kamers/studio’s voor studenten bij. Hiermee wordt het totaal aantal wooneenheden voor studenten in onze stad met ruim 25% vergroot! Concreet gaat het dan om de volgende projecten:

D66 is erg blij met deze noodzakelijke impuls voor jongeren in studentenstad ’s-Hertogenbosch, maar ziet het als een mooi begin. D66-commissielid Steven Hommersom: “Toen wij twee jaar geleden een pleidooi hielden voor 3.000 kleinere woningen voor studenten en werkende jongeren, werd er in de gemeenteraad lacherig om gedaan. 500 is een mooi begin, maar wij zijn pas echt tevreden als deze aantallen voor meerdere jaren achtereen worden gehaald. Daar kunnen jongeren bij D66 op rekenen.”