Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 mei 2021

Gezondheid boven economisch belang asfaltcentrale

D66 heeft grote zorgen over de hoge uitstoot van het kankerverwekkende benzeen en de geuroverlast afkomstig van de asfaltcentrale van AsfaltNu. De D66-fractie wil dan ook dat gemeente en AsfaltNu acute maatregelen treffen in het belang van de volksgezondheid. We hebben daarom een motie ingediend die hiertoe oproept. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad op 18 mei 2021.

Eerder bleek dat er overschrijdingen plaatsvinden van de norm van de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen door de asfaltcentrale van AsfaltNu aan de Veemarktkade 10. De toegestane norm van 1mg/m3 is meermaals twee tot driemaal overschreden. Er worden daarvoor geen permanente metingen verricht door AsfaltNu, de Omgevingsdienst of de gemeente. Deze overschrijdingen van de benzeenuitstoot als ook de geuroverlast voor bewoners en ondernemers zijn voor D66 onacceptabel. Samen met een groot aantal andere partijen dient de fractie daarom de motie ‘Directe aanpak uitstoot schadelijke stoffen asfaltcentrale’ in. In de raadsvergadering van 18 mei 2021 is deze motie unaniem aangenomen.

“Schone lucht is in ieders belang! De uitstoot van benzeen moet dan ook worden teruggebracht tot de huidige norm van 1 mg/m3 en daar zal op gehandhaafd moeten worden. Ook moeten er acute maatregelen getroffen worden om de sterke geuroverlast in de wijken tegen te gaan. De eerdere beantwoording van het college roept bij ons weer nieuwe vragen op. Want hoe kan het dat er zoveel geurhinder wordt ondervonden? Is de productie misschien opgevoerd? Als ik de bewoners van Boschveld goed beluister, ondervinden ze bijna dagelijks hinder van de asfaltcentrale. En hoe kan het dat de Omgevingsdienst zo slecht met klachten omgaat? Dit vraagt om uitleg van de wethouder!”, aldus raadslid Geert Verbruggen.

Circulaire economie

Als we kijken naar de ambities van het bedrijf dan lezen we op de website een goed verhaal. AsfaltNu werkt aan 100% duurzaam asfalt en duurzame productie. Wat D66 betreft is 100% duurzaam niet alleen circulair materiaalgebruik en gebruik van duurzame energiebronnen, maar gaat het ook om een gezonde leef- en werkomgeving. “We zijn ons ervan bewust dat de huidige norm wringt met een circulaire productie in de huidige installatie. Echter, voor de gezondheid van mensen moeten we niet wachten op het asfalt van morgen. Een duurzame toekomst kan een bedrijf alleen realiseren door vandaag te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, om het vervolgens beter te doen. Het bedrijf heeft dus de plicht om te voldoen aan wet- en regelgeving, en de gemeente en Omgevingsdienst moet hierop toezien en handhaven.”

Tijdens de commissievergadering van 20 april zegde de wethouder toe met een pakket aan maatregelen voor de korte termijn te komen. De controles op de uitstoot worden gemaximaliseerd, er komen er metingen naar de uitstoot en geuroverlast en hij is in gesprek met AsfaltNu over een alternatieve locatie voor een moderne centrale. Ook volgt er nog een brief vanuit het college met verantwoording over hoe het zover heeft kunnen komen.