Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 mei 2021

Weer een stap vooruit in de energietransitie

Deze week heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch ingestemd met de 1.0-versie van de Regionale Energiestrategie (RES). Onze fractie heeft het raadsvoorstel gesteund met een winstwaarschuwing. We zien de RES 1.0 nadrukkelijk als een tussenstap tot 2030. Na 2030 moeten er nog flinke stappen gezet worden om een klimaatneutrale gemeente te zijn.

De RES is een regionale aanpak, waarin onze gemeente samen met andere gemeenten en andere partijen samenwerkt om invulling te geven aan het Klimaatakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Voor de RES is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Met de RES 1.0 geeft elke regio aan in welke mate zij kan bijdragen in het bereiken van de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De RES helpt om de energietransitie op stoom te brengen. Maar de ambities – Europees, landelijk en in onze gemeente – gaan ook verder. In 2050 wil ’s-Hertogenbosch een klimaatneutrale gemeente zijn. Een gemeente die draait op hernieuwbare energie, waarbij geen CO2-uitstoot vrijkomt. In de energietransitie werken we niet alleen aan het tegengaan van de klimaatverandering, maar ook aan een schone lucht voor iedereen. Schone lucht is niet alleen goed voor de gezondheid van iedereen, maar schept ook ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid (denk aan de beperkingen van de stikstofcrisis).

Raadslid Geert Verbruggen: “In de discussies over de energietransitie wordt het doel van 2030 door veel partijen als einddoel gezien. D66 houdt nog steeds het doel van 2050, een klimaatneutrale gemeente, voor ogen en daarbij is het doel van de RES 1.0 slechts een papieren tussenstap. Het gevolg daarvan is dat de discussies over de RES gaan over hoe we in onze gemeente minder duurzame energie kunnen opwekken. Hiermee komt niet alleen het halen van doelstellingen in het geding, maar ook het belang van volgende generaties.”

D66 steunt de RES 1.0 en daarmee de stappen die ons dichter bij een klimaatneutrale gemeente brengen. In de RES 1.0 is een meevaller opgenomen in de hoeveelheid duurzame elektriciteit die we voor 2030 in onze gemeente moeten realiseren. Dit voordeel kwam voort uit resultaat dat er meer zonnepanelen zijn aangelegd dan eerder voorzien. Onze fractie heeft het raadsvoorstel gesteund met een winstwaarschuwing. Al voor 2030 moeten er nog flinke stappen gezet worden om in de periode 2030-2050 klimaatneutraal te kunnen worden. We vertrouwen erop dat de RES 1.0 een succes wordt door nieuwe technieken en een gezonde belangenafweging van natuur, bewoners en landschap.