Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 mei 2021

Extra bomen in Zuid: samen vergroenen

Na de succesvolle proef in de wijk Muntel/Vliert, waar 72 bomen werden aangeplant op plekken die door bewoners zelf waren aangewezen, vindt er opvolging plaats. In Zuid kunnen bewoners tot 1 augustus 2021 doorgeven waar ze een extra boom willen. Dit is zoals D66 het graag ziet. Bewoners weten zelf namelijk goed waar er ruimte is voor extra bomen in de wijk!

Meer bomen zorgen voor gezonde lucht, voor meer biodiversiteit, voor verkoeling in de zomer en voor een fijn woon- en werkklimaat. De D66-fractie heeft zich daarom hard ingezet om het aantal aan te planten bomen deze bestuursperiode minimaal te verdubbelen. Jaarlijks werden er rond de 600 bomen nieuw aangeplant in de gemeente. Daarmee is de doelstelling ruimschoots overtroffen: het aantal aangeplante bomen en struiken is nu al vertienvoudigd!

Bewoners uit de wijk Zuid kunnen tot 1 augustus 2021 aan de gemeente doorgeven waar ze een extra boom willen in hun wijk. De gemeente beoordeelt vervolgens alle locaties. Is een locatie geschikt? Dan wordt hier in het komende plantseizoen (van oktober 2021 tot maart 2022) een boom geplant.

Wethouder Mike van der Geld: “Mooi om samen met bewoners te bepalen waar extra bomen komen, zij kennen hun buurt immers het best. Samen zorgen we voor een duurzame vergroening in versteende buurten. Deze aanpak sluit goed aan bij de ambities in het kader van een groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch! Weet jij een geschikte plek voor een extra boom? Geef het dan door!”

Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden.