Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 juni 2021

Meer fietsparkeervoorzieningen aan westzijde station

Er komt een hoogwaardige en groene fietsenstalling met ongeveer 800 plaatsen aan de westzijde van het station in ‘s-Hertogenbosch. Al in 2017 maakte D66 ‘s-Hertogenbosch hier een belangrijk punt van. Wij zijn dan ook enthousiast over deze oplossing en blij dat onze inzet beloond is!

Veel reizigers en overstappers maken gebruik van het station. De ruimte is schaars en het station barst uit zijn voegen. De perrons zitten aan de maximale capaciteit en de voorzieningen zijn niet meer toereikend. Daar komt bij dat het aantal reizigers in het openbaar vervoer (ov) de komende jaren alleen maar toeneemt. Daarom pleiten we al jaren voor een mobiliteitshub bij het centraal station en bij station ’s-Hertogenbosch-Oost én een forse uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen voor fietsen. De gemeente deelt deze ambities en wil van het centraal station een mobiliteitshub maken. Een plek waar reizigers comfortabel en snel de trein kunnen pakken. En aangenaam en veilig kunnen verblijven. Maar ook eenvoudig kunnen overstappen van fiets of bus of op een andere trein. En hun fiets veilig en goed kunnen stallen. Daarvoor komt er een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de westzijde van het station.

Met de tweelaagse tijdelijke fietsenstalling wordt de capaciteit van de bestaande fietsenstalling op het Leonardo da Vinciplein vergroot naar 800 plekken. Er zijn voorzieningen voor fietsen met een bijzondere afmeting (bakfietsen en fietsen voor mindervaliden). De stalling biedt ook mogelijkheden voor hergebruik zodra de werkzaamheden aan de knooppuntontwikkeling van het station beginnen. In de afweging is ook nadrukkelijk gekeken naar de inpassing in de bestaande omgeving en de verkeersveiligheid van voetganger, fietser en automobilist.

Raadslid Geert Verbruggen: “Een mooie ontwikkeling! We zijn blij dat hiermee het probleem van het stallen van je fiets aan de westzijde van het station met deze tijdelijke stalling wordt opgelost. Tegelijkertijd biedt dit kansen om fietsen in combinatie met het openbaar vervoer te stimuleren. Ook is mijn fractie zeer te spreken over de groene aankleding van deze hoogwaardige fietsenstalling. Dit smaakt naar meer, zoals een permanente ondergrondse oplossing in dit gebied. We blijven ons inzetten voor meer fietsparkeerplekken in onze gemeente: van station Oost tot en met station Rosmalen!”