Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

Naar een autoluwere binnenstad

Op initiatief van D66 spreekt de gemeenteraad zich uit om de gehele historische binnenstad autoluwer te maken. Dit zorgt voor meer ruimte voor groen, langzaam verkeer en verblijf. Vanavond dienen we samen met 7 andere partijen een motie in die hiertoe oproept.

Op 30 juni vond er een brede discussie plaats in de raadscommissie Omgeving op basis van de discussienotitie mobiliteit en verkeer binnenstad. Naar aanleiding daarvan heeft D66 de motie Autoluwere binnenstad opgesteld. Samen met D66 spreekt een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich uit voor het scenario van een grotere autoluwe binnenstad. Daarbij vormt de binnenstadsring de auto-ontsluiting van de binnenstad, het gehele gebied daarbinnen is enkel toegankelijk via een toelatingsregime. Dit betekent dat er nergens in de historische binnenstad nog onbedoeld autoverkeer welkom is. De ruimte die hiermee gewonnen wordt biedt kansen voor langzaam verkeer, groen, water en beleving.

Raadslid Geert Verbruggen: “Deze uitspraak van de gemeenteraad is historisch! Het vormt een belangrijk besluit waarop de komende jaren samen met bewoners en ondernemers de binnenstad verder autoluw gemaakt wordt. Een autoluwere binnenstad betekent een aantrekkelijkere binnenstad met meer ruimte voor een bankje of terras, groen en een einde aan de lukraak geparkeerde fietsen.”

Straatparkeren verleden tijd

Onderdeel van het door het college verder uit te werken scenario is dat het autoparkeren uit het straatbeeld verdwijnt. Bewoners worden verleid om gebruik te maken van parkeergarages. D66 is voorstander om de huidige parkeergarages in de binnenstad (Wolvenhoek en St. Josephstraat) op termijn enkel nog beschikbaar te stellen voor bewoners. Bezoekers kunnen dan het beste parkeren aan de rand van de brede binnenstad zoals in de parkeergarage Sint-Jan en op de transferia.

Verbruggen: “Het parkeren van bezoekers moet afgevangen worden buiten de historische binnenstad. Alleen zo houden we de binnenstad leefbaar. Daar komen we niet in één keer. Het autoluwer van de binnenstad vraagt om een geleidelijke aanpak. Die stappen gaan we samen met bewoners en ondernemers doorlopen. De richting waarheen die stappen lopen na vanavond echter wel vast.”

DTV nam op 26 juli een mooi item op over dit historische moment.