Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juli 2021

Met Den Bosch Partners schitteren op het hoogste niveau

D66 ziet in Den Bosch Partners een flink stap voorwaarts naar een vitale binnenstad. Een nieuwe organisatie waardoor ’s-Hertogenbosch haar enorm diverse aanbod op het hoogste niveau kan etaleren.

Binnenstadsmanagement en Citymarketing gaan onder één noemer samen: ‘Den Bosch Partners’. In deze stichting slaan verschillende partijen de handen ineen en liggen deze taken niet meer alleen bij de gemeente. De stichting is een initiatief van verschillende organisaties. Die vinden hun oorsprong in het huidige centrummanagement en citymarketing. Het doel is om ’s-Hertogenbosch nog beter op de kaart te zetten. Om de stad zo sociaal, economisch en cultuur sterker te maken. En om te behouden wat goed gaat: een fijne stad, waar mensen graag komen, verblijven, werken én wonen!

Raadslid Daan Peters: “Onze gemeente is het waard om als sterk merk in binnen- en buitenland neergezet te worden. Dit krijgen we het beste voor elkaar als we samen met ondernemers en organisaties snel keuzes kunnen maken, gebaseerd op de gezamenlijke kennis en actualiteiten. Een goede zaak dus, dat deze taak niet meer alleen bij de gemeente komt te liggen. Verder hopen we dat de samenvoeging van citymarketing en binnenstadsmanagement elkaar inderdaad positief gaat beïnvloeden. Dat blijven we kritisch volgen.”

Brede binnenstad

D66 is zeer tevreden over de toevoeging van de Spoorzone en Kop van ’t Zand aan het werkgebied van de stichting, waardoor de ‘brede binnenstad’ weer meer vorm krijgt. Zo creëren we langzaam een groter gebied dat door iedereen ervaren gaat worden als binnenstad, waardoor de druk op de historische kern wordt weggenomen. Wel vraagt onze fractie aandacht voor de evenementen in de dorpen en kernen. Peters: “We hebben het college verzocht om te borgen dat deze evenementen voldoende aandacht blijven krijgen. Deze zouden bij volledige uitbesteding van budget citymarketing weleens onder kunnen sneeuwen als de organiserende partijen niet voldoende aansluiting vinden bij de nieuwe organisatie.”