Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 augustus 2021

Opvang voor vluchtelingen in ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch is een gastvrije stad. Dit blijkt onder andere uit de opvang die ‘s-Hertogenbosch eerder al bood aan mensen die in het gevlucht waren vanwege oorlog en (dreiging van) schendingen van mensenrechten. Nu de instroom van vluchtelingen, mede door de situatie in Afghanistan, fors toeneemt vraagt de D66-fractie het gemeentebestuur om snel in actie te komen.

We zijn allemaal bekend met die vreselijke beelden uit Afghanistan van ontheemde mensen die een veilig heenkomen zoeken, op de vlucht voor vergelding en terreur. ‘s-Hertogenbosch is een gastvrije stad. Op woensdag 25 augustus hebben de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan o.a. de burgemeesters en wethouders, waarin ze hen het volgende oproepen: “om met urgentie en resultaatgericht invulling te geven aan het dringende verzoek om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing vergunninghouders in te lopen.” Dit vraagt om een duidelijk antwoord van onze gemeente. Vandaar dat de D66-fractie op vrijdag 27 augustus jl. het gemeentebestuur in schriftelijke vragen vroeg om snel over te gaan tot het bieden van opvang aan vluchtelingen en statushouders.

Commissielid Thijs van Rens: “De instroom van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld neemt fors toe. De meest kwetsbare mensen hebben onze hulp op dit moment hard nodig. Het pas bij onze gastvrije gemeente om snel hulp en onderdak aan deze mensen te bieden.”