Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 september 2021

Maatregelen voor meer woningen in de middenhuur

Ondanks dat er volop gebouwd wordt in ’s-Hertogenbosch, worden er al jaren te weinig huurwoningen opgeleverd voor middeninkomens. De afgesproken aantallen woningen uit het gemeentelijk woonbeleid worden niet gehaald. De D66-fractie pleit daarom voor rigoureuze maatregelen en vraagt het gemeentebestuur om in actie te komen. 

De woningmarkt zit op slot. Veel mensen zijn op zoek naar een woning, maar zitten op verschillende manieren klem. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar huis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn te duur en hun inkomen is te laag of onregelmatig voor een hypotheek. Het betreft veelal dertigers en late twintigers. Zij wonen daarom nog lang in het ouderlijk huis, studentenhuis of scheef in een sociale huurwoning. Dit is funest voor de doorstroming op de woningmarkt. D66 vraagt al jaren aandacht in ’s-Hertogenbosch voor deze groep woningzoekenden die tussen wal en schip valt. De middenhuur is voor hen een belangrijk segment, maar daarin worden structureel minder woningen opgeleverd dan in het woonbeleid is afgesproken.

“In 2019 en 2020 zijn 100 woningen in de middenhuur opgeleverd in ’s-Hertogenbosch. Dat is slechts 6% van het totaal aantal opgeleverde woningen in die jaren, terwijl minimaal 20% de doelstelling is uit het woonbeleid. We zien de laatste tijd ook in grote woningbouwplannen, zoals recent het Gasthuiskwartier en de Rijnstraat, dat er totaal geen middenhuur is opgenomen. Dat baart ons zorgen en vraagt om rigoureuze maatregelen om het tij te keren”, aldus D66-commissielid Steven Hommersom.

De fractie wil dat woningcorporaties letterlijk de ruimte krijgen voor het bouwen van meer woningen in de middenhuur en stelt voor om te experimenteren met coöperatieve instellingen die middenhuurwoningen ontwikkelingen. Ook wil de partij een regeling waarbij verhuur van particulier woningbezit vergunningplichtig is. Zodat huurprijzen in de middenhuur gemaximeerd kunnen worden en huurders aan een inkomenstoets moeten voldoen. De D66-fractie heeft het college van B en W in schriftelijke vragen gevraagd om de mogelijkheden voor meer bouwen te benutten en over te gaan tot actie.