Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Geweldig nieuws over herinrichting Onderwijsboulevard

Een belangrijk streven voor D66 is de herinrichting van de Onderwijsboulevard naar een groene en veilige Onderwijscampus. Een campus met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ontmoeting en groen. D66 is verheugd dat deze punten terugkomen in het definitief ontwerp van de Onderwijsboulevard. Maar nog mooier vinden we de uitgebreide participatie, de vele positieve reacties én het feit dat volgend jaar de schop de grond in gaat.

Op initiatief van D66 werd in maart 2020 in een motie opgeroepen om samen met studenten, inwoners, onderwijsinstellingen en ondernemers te komen tot een ontwerp voor een groene Onderwijscampus en nog deze bestuursperiode te starten met de realisatie. De eerste herinrichtingsplannen verschenen begin maart op een speciale website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat heeft tot veel reacties en ideeën van omwonenden, ondernemers en belanghebbenden geleid. Samen met hen is een definitief ontwerp tot stand gekomen. Een ontwerp waar D66 blij mee is, want voetgangers en fietsers krijgen veel meer ruimte en de auto is te gast. Het ontwerp is deze week ook goedgekeurd door het gemeentebestuur en toegelicht door wethouder Mike van der Geld. De werkzaamheden starten ter hoogte van het Koning Willem 1 College, naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2022.

Raadslid Geert Verbruggen: “Mooi dat begin 2022 de schop de grond in gaat om de Onderwijsboulevard veiliger en groener te maken. Zo krijgen we een campus waar het fijn is om te vertoeven voor studenten en bewoners. Met deze aanpassingen krijgen we ook een blik op de toekomst van hoe een meer autoluwe (brede) binnenstad eruit kan zien.”

Wethouder Mike van der Geld: “Het ontwerp is een mooie vertaling van de wensen en aandachtpunten die betrokkenen met ons deelden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, veranderen we de huidige weg in een inrichting die meer bij een plein past. En we maken op 3 plekken een zone met een middenberm. Dat biedt ook ruimte voor vergroening. Zo vervangen we ongeveer 1.250 m2 verharding door groen. Daarnaast komen er banken om te ontmoeten op plekken die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor bewoners. De toenemende verstedelijking in de Spoorzone maakt een groene, gezonde, prettige leefomgeving en openbare ruimte nog urgenter. Met dit plan kunnen we onze ambities waarmaken.”

Meer informatie over de plannen vind je hier.