Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 september 2021

Opvang vluchtelingen: positieve reactie gemeentebestuur

De instroom van vluchtelingen neemt fors toe, mede door de situatie in Afghanistan. Daarom heeft D66 het gemeentebestuur vorige maand gevraagd om in actie te komen. De fractie is positief over de reactie: de gemeente is welwillend en bereid om te kijken welke bijdrage ze kan leveren.

Update 21 oktober 2021: De gemeente Den Bosch gaat op een zeer korte termijn op zoek naar 8 locaties voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dat stelde wethouder Mike van der Geld woensdagavond naar aanleiding van een mogelijke motie van D66.

’s-Hertogenbosch is een gastvrije stad, ook voor vergunninghouders en asielzoekers. Dit blijkt onder andere uit de opvang die ‘s-Hertogenbosch eerder al bood aan mensen die in het gevlucht waren vanwege oorlog en (dreiging van) schendingen van mensenrechten. Nu de instroom van vluchtelingen, mede door de situatie in Afghanistan, fors toeneemt, heeft de D66-fractie het gemeentebestuur gevraagd om snel in actie te komen. Op 22 september 2021 reageerde het gemeentebestuur positief op deze oproep. Het college licht toe dat ’s-Hertogenbosch een lang verleden heeft als het gaat om de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Daarom is ze welwillend bereid om te bekijken welke bijdrage nodig is. Dit ziet ze als een gemeentelijke én gezamenlijke regionale opgave. Daarnaast zet de gemeente zich in om een succesvolle integratie mogelijk te maken. Hiervoor is een gezamenlijke inspanning van de vergunninghouder én de samenleving noodzakelijk. Vanuit een veilige basis (huisvesting) kunnen de ‘nieuwe inwoners’ aan de slag met het opbouwen van een toekomst waarin zij volwaardig meedoen.

Commissielid Sociaal Thijs van Rens: “De meest kwetsbare mensen hebben onze hulp op dit moment hard nodig. Het pas bij onze gastvrije gemeente om snel hulp en onderdak aan deze mensen te bieden. We zijn blij met het positieve antwoord en de positieve grondhouding van het gemeentebestuur als het om dit thema gaat. Onze fractie blijft dit op de voet volgen!”