Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 oktober 2021

Meer middenhuur in ‘s-Hertogenbosch

D66 wil dat iedereen een eerlijke kans maakt op een woning. Op dit moment vallen mensen met een middeninkomen echter tussen wal en schip. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om te kunnen kopen of huren in de vrije sector. D66 zet zich daarom in voor meer middenhuur. En die inzet wordt beloond. De gemeente heeft nu vastgelegd dat ten minste 20% van de nieuw te bouwen woningen in de categorie middenhuur moet vallen.

De afgelopen jaren heeft de D66-fractie steeds aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van betaalbare woningen in de middenhuur (woningen met een huurprijs tussen (ongeveer) 750 en 1.000 euro). Woningen voor onderwijzers, verpleegkundigen, politieagenten, voor jongeren, ouderen en alleenstaanden. Mensen die nu geen passende en betaalbare woning kunnen vinden in de overspannen woningmarkt. “Je zou maar net iets meer dan modaal verdienen, dan is er voor jouw geen wachtlijst. Je wordt dan haast gedwongen om een te dure woning te huren of te kopen”, aldus Steven Hommersom, commissielid Omgeving. “En lukt dat niet, dan heb je echt een probleem. Veel mensen zoeken hun heil daarom in gemeentes om ons heen. Maar ook daar worden de woningen steeds duurder.”

D66 heeft ervoor gezorgd dat in de Woonvisie is vastgelegd dat ten minste 20% van de nieuw te ontwikkelen woning in de middenhuur worden gerealiseerd. “Helaas merken we daar nog niet direct iets van in de plannen die het college ons voorlegt. Dat komt omdat plannen vaak een lange ontwikkelingsgeschiedenis kennen. Er zijn vaak lang geleden afspraken met ontwikkelaars gemaakt, toen het nieuwe beleid nog niet van toepassing was. Dat moet snel gaan veranderen”, stelt Hommersom. “We zien daartoe kansen. Zo heeft de raad een motie van D66 aangenomen die ertoe leidt dat er meer middenhuur in het Gasthuiskwartier komt. Daar zijn we verheugd over. Maar het blijft knokken om onze ambities waar te maken.”