Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 oktober 2021

Extra bomen in Zuid: samen doorpakken

In Zuid konden bewoners tot 1 augustus 2021 doorgeven waar ze een extra boom willen. Op 26 locaties gaat de gemeente nu aan de slag met het planten van in totaal 97 nieuwe bomen. D66 is blij dat er opvolging gegeven wordt aan de succesvolle proef in de wijk Muntel/Vliert, waar eerder dit jaar 72 bomen werden aangeplant op plekken die door bewoners zelf waren aangewezen.

Meer bomen zorgen voor gezonde lucht, voor meer biodiversiteit, voor verkoeling in de zomer en voor een fijn woon- en werkklimaat. De D66-fractie heeft zich daarom hard ingezet om het aantal aan te planten bomen deze bestuursperiode minimaal te verdubbelen. Jaarlijks werden er rond de 600 bomen nieuw aangeplant in de gemeente. Daarmee is de doelstelling ruimschoots overtroffen: het aantal aangeplante bomen en struiken is nu al vertienvoudigd!

In de wijk Zuid plant de gemeente tussen november 2021 en maart 2021 97 nieuwe bomen op locaties die aangewezen zijn door bewoners. Er komen verschillende boomsoorten, want meer variantie verkleint de kans op ziektes en plagen. Ook bloeien ze op verschillende tijdstippen in het jaar en zorgen ze zo voor meer kleur in de wijk. Daarnaast zijn ze, zowel in het voorjaar als in de nazomer, een belangrijke voedingsbron voor vogels en insecten.

Wethouder Mike van der Geld: “Na de succesvolle proef in de wijk Muntel/Vliert, waar 72 bomen werden aangeplant op plekken die door bewoners zelf waren aangewezen, vindt er opvolging plaats. Mooi om samen met bewoners te bepalen waar er extra bomen komen, zij kennen hun buurt immers het best. We ontvingen in Zuid 349 suggesties van meedenkende bewoners waarvan we er dus 97 konden plaatsen. Een mooi resultaat! Samen zorgen we voor een duurzame vergroening én kleur in versteende buurten. Deze aanpak sluit goed aan bij de ambities in het kader van een groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch!”