Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 november 2021

Samen op weg naar een aardgasvrij ’s-Hertogenbosch

Nederland wordt aardgasvrij in 2050. Iedereen die gebruikmaakt van aardgas, kan er nu alvast rekening mee houden dat de komende 30 jaar alle woningen van het aardgas af gaan. Daar bereiden we ons in ’s-Hertogenbosch ook op voor. D66 ’s-Hertogenbosch zet stevig in op het stapsgewijs toewerken naar een aardgasvrije gemeente ’s-Hertogenbosch.  

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven is een lange weg. D66 is er trots op dat er al een concreet plan ligt in ’t Zand voor het alternatief op aardgas. Zo maken we de belofte uit ons verkiezingsprogramma én een belangrijk aspect van het bestuursakkoord 2018-2022 waar.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het zaak om meer buurten te betrekken en te versnellen. Naast de vijf al bestaande buurten (Hintham, De Buitenpepers, Zuid, Sparrenburg en ’t Zand) zijn drie extra buurten in het vizier: Aawijk-Noord, Aawijk-Zuid en Grevelingen. Wethouder Mike van der Geld: “Overgaan op aardgasvrij is een belangrijke en mooie ontwikkeling waar we samen met anderen voor aan de lat staan. De stijging van de prijzen van aardgas, kunnen we ook zien als een versneller naar een aardgasvrije omgeving. Niet alleen vanwege de kosten, ook om klimaatneutraal te worden én fijn te kunnen wonen.”

De gemeente ’s-Hertogenbosch levert de Transitievisie Warmte eind 2021 aan bij het Rijk. Voordat dat gebeurt, moet de visie goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Dit onderwerp staat op de agenda van 7 december.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte vind je hier.