Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Opvang voor vluchtelingen in Autotron

Waar je ook vandaan komt: in ’s-Hertogenbosch word je gastvrij ontvangen. Dat bleek al in 2015 en is op initiatief van D66 ook in 2021 opnieuw bekrachtigd door de gemeenteraad. ’s-Hertogenbosch is een gastvrije stad die vluchtelingen opvangt.

In de zomer 2021 werd duidelijk dat veel mensen in Afghanistan door de machtsovername van de Taliban het leven niet meer zeker waren. Vaak gaat dit ook om mensen die zich voor het Nederlandse leger hebben ingezet. Na de val van Kabul zijn zij gevlucht. In Nederland betekent dit een toename van het aantal vluchtelingen, waar in de opvangcentra te weinig plek voor is. De beelden van overvolle opvangcentra in Ter Apel en vluchtelingen die moeten slapen op stoelen en gangen staan ons nog allemaal op het netvlies. De D66-fractie had in augustus al gevraagd aan het gemeentebestuur of ook ’s-Hertogenbosch opvang gaat bieden. Hier werd eind september positief op gereageerd.

Begin november is vanuit het COA en de provincie het verzoek gekomen om op het Autotron een noodopvang voor 300 mensen te realiseren. Onze fractie vindt het van groot belang dat gemeente ’s-Hertogenbosch bij de opvang van vluchtelingen haar verantwoordelijkheid neemt. Daarom diende onze fractie in de raadsvergadering van 9 november een motie in waarin wordt opgeroepen om als gemeente positief te reageren op het verzoek om 300 vluchtelingen op te vangen op het Autotron. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen (28 voor en 6 tegen). ’s-Hertogenbosch is en blijft daardoor een stad waar iedereen gastvrij wordt ontvangen.

Commissielid Thijs van Rens: “Ik ben blij dat ’s-Hertogenbosch zich wederom van haar beste kant laat zien. Mensen in nood kunnen en moeten we hulp bieden. Dat is een gastvrije stad.”

Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “Trots ben ik dat de ruime meerderheid van de gemeenteraad uitspreekt dat onze gastvrije stad opvang biedt aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.”