Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 november 2021

20 tot 25 ha bos erbij in ’s-Hertogenbosch

D66 streeft naar een schone en groene gemeente. Door de natuur nog meer onze stad en dorpen in te brengen stimuleren we de biodiversiteit, zorgen we voor schone en gezonde lucht en verkleinen we negatieve effecten van de klimaatverandering. We zijn dan ook verheugd dat er tot 2030 zo’n 75.000 tot 100.000 bomen bij komen in onze gemeente.

In het programma ‘Meer bos in ’s-Hertogenbosch’ staat hoe en waar de komende jaren meer bos gerealiseerd wordt. In de stad gaat het dan met name om tiny forests en vogelbosjes. En in het buitengebied liggen kansen voor bossen van enige omvang. Zo is recent gestart met de aanleg van 5 ha bos in de Diezemonding en komen er twee voedselbossen bij het Kanaalpark en het Engelermeer (samen goed voor 6 tot 7 ha). En er staat meer op de planning.

Wethouder Mike van der Geld: “Meer bos in ‘s-Hertogenbosch, daar gaan we voor. Met ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de provincie Noord-Brabant willen we tot 2030 zo’n 20 tot 25 hectare bos bij planten. Dat is goed voor 75.000 tot 100.000 bomen. Zo maken we onze omgeving groen, mooi, gezond en klimaatbestendig.”