Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 december 2021

Zorgen over huisartsenzorg op Zuid

Het is al ruim 8 maanden stil rondom de huisvesting van de huisartsenzorg op Zuid. Op de huidige locatie van de huisartsenpraktijk is de ruimtegebrek groot. De locatie Chopinstraat 10 is in beeld, maar het proces daarnaartoe verloopt stroef. De D66-fractie spoort het college van B en W daarom aan om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Op 31 maart 2021 heeft D66 raadsvragen gesteld over de huisartsenzorg ‘op Zuid’ en de huisartsenpraktijk Zuiderhoed. Het college heeft deze vragen op 26 april beantwoord. In die beantwoording staat dat de locatie Chopinstraat 10 in beeld is als mogelijk geschikte locatie. Inmiddels zijn er ruim 8 maanden verstreken en hebben ons weer berichten bereikt over de huisvestingsproblematiek rond de huisartsenpraktijk.

“Onze indruk is dat de voortgang van het proces erg stroef verloopt. Het behoud van goed toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk Zuid is van groot belang voor D66. Sinds maart is de situatie niet verbeterd. De huisartsen geven aan dat het water hen ‘aan de lippen staat’ qua zorgdruk en dat hun ruimtenood zo hoog is dat doktersassistentes in de keuken moeten bellen.”, aldus raadslid Annemarie Hoog Antink.

D66 vindt deze situatie onaanvaardbaar en draagt het college op om met een oplossing te komen voor de ruimteproblematiek van de huisartsenpraktijk. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is en zo snel mogelijk gerealiseerd moet zijn.

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden.