Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 december 2021

Bouw nieuwe woningen én school in Sparrenburg

D66 wil dat er snel een plan komt voor de bouw van starters- en seniorenwoningen op de locatie van het Rodenborch College. De partij wil dat de gemeente de wijkraad daarbij actief betrekt, evenals bij de nieuwbouw voor Educatief Centrum (EC) ‘t Sparrenbos. Over beide onderwerpen is het al lange tijd opvallend stil. De D66-fractie vraagt daarover nu om opheldering van het college van B en W.

In december 2020 is de wijkvisie Sparrenburg 2030 opgeleverd. Deze visie is opgesteld door de bewoners van Sparrenburg in samenwerking met de gemeente. De realisatie van de wijkvisie komt echter niet tot nauwelijks van de grond. En dat terwijl de bewoners actief aan de slag zijn met de uitwerking van de visie. De informatievoorziening vanuit de gemeente naar de wijkraad blijkt onvoldoende. Ook wordt de wijkraad niet actief betrokken bij impactvolle ontwikkelingen in deze Rosmalense wijk, zoals de locatie van het Rodenborch College en de nieuwbouw voor ’t Sparrenbos. De D66-fractie vraagt het college om snel in contract te treden met de wijkraad en om in actie te komen.

Locatie Rodenborch College
In juni 2022 verhuist het Rodenborch College naar de Groote Wielen. Deze locatie staat daarom al jaren opgenomen in de woningbouwplanning, met een potentie van 140 woningen. “Zeven maanden voor het vrijkomen van deze locatie en het schoolgebouw van Rodenborch is er zowel bij de wijkraad als onze fractie nog totaal geen duidelijkheid over wat er op deze woningbouwlocatie gaat gebeuren. Deze plek nabij voorzieningen als het centrum en station van Rosmalen leent zich uitstekend voor het bouwen van woningen voor starters en senioren. De belangstelling van deze laatste groep in de wijk is groot, iets wat de doorstroming op de woningmarkt in de wijk enkel ten goede komt. Wat ons betreft wordt er snel actie ondernomen om, samen mét de wijkraad, te komen tot plannen voor woningbouw op deze locatie.”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Nieuwbouw EC ‘t Sparrenbos
De gebouwen van EC ‘t Sparrenbos zijn toe aan vernieuwing. In de gemeentelijke begroting is geld opgenomen voor onderzoek naar nieuwbouw. In de wijk is echter onrust ontstaan over de mogelijke focus van het onderzoek op het onderbrengen van ’t Sparrenbos in het gebouw van het Rodenborch College, aan de rand van de wijk. D66 ziet liever dat er een nieuwe brede school op de plek komt van een van de huidige gebouwen van ’t Sparrenbos.  Van den Kerkhof: “Dat is namelijk op een centrale plek in de wijk. Letterlijk het middelpunt van de sociale structuur van de wijk. Het permanent verplaatsen van ’t Sparrenbos naar de rand van de wijk streept niet alleen een potentiële woningbouwlocatie nabij voorzieningen weg, het zou ook zorgen voor het wegvallen van een belangrijke sociale plek midden in de wijk.” De fractie vraagt het college daarom of ook (ver)nieuwbouw van de twee huidige schoollocaties wordt onderzocht en of bij dat onderzoek ook de wijkraad actief betrokken gaat worden.

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden.