Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 december 2021

Annemarie Hoog Antink 20 jaar raadslid

Gisterenavond werd Annemarie Hoog Antink door burgemeester Jack Mikkers geëerd voor haar 20-jarig jubileum als raadslid. Van 1990 tot 1996 was zij raadslid in de gemeente Rosmalen en van 2003 tot 2006 en van 2010 tot op heden is Annemarie raadslid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Annemarie Hoog Antink (71) is een geboren Twentse en woont sinds 1982 in Rosmalen. Ze staat volop in het leven en zoekt de (culturele) activiteiten op. Als raadslid houdt ze zich vooral bezig met het sociale domein. Meer dan 40 jaar geleden koos ze al voor D66 omdat D66 – ook toen al – voor vernieuwing, eigen verantwoordelijkheid, kansen voor iedereen en Europa stond en nog steeds staat. Toen ze lid werd, was D66 een betrekkelijke nieuwkomer. Nu is het al jaren een gevestigde en stevig gewortelde partij in het politieke landschap, zowel nationaal als lokaal. En aan die lokale verankering heeft Annemarie een belangrijke bijdrage geleverd. Ze maakte de herindeling van Rosmalen bij ’s-Hertogenbosch van dichtbij mee en zat in de periode 2003-2006 als eenpitter in de Bossche gemeenteraad. In de 31 jaar dat ze actief is voor D66 is ze altijd actief betrokken geweest bij D66 en ons gedachtegoed.

Fractievoorzitter René van den Kerkhof: “Annemarie is het sociale hart van onze fractie. Ze zet zich al vanaf 1990 binnen D66 in voor goede zorg in onze gemeente en heeft oog voor kwetsbare inwoners. Van haar ruime ervaring heeft onze fractie, de gemeenteraad en stad veel voordeel mogen hebben. Niet alleen in tijden van voorspoed, maar juist ook in de jaren dat D66 langs de afgrond ging. Ze draagt het culturele een warm hart toe. Van vrijwilliger bij Festival Boulevard tot bestuurslid van Cappella Prantensis. Er zijn maar weinig culturele evenementen in de stad waar Annemarie niet te vinden is. Wij feliciteren Annemarie van harte met deze bijzondere mijlpaal en zijn blij dat we deze raadsperiode nog veel plezier mogen hebben van haar inzet, humor en expertise. We zijn ook buitengewoon trots dat ze onze lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen vanaf plek 50 gaat ‘duwen’!”

Leuk om terug te lezen: in 2020 gaf Annemarie een mooi interview in het kader van 50 jaar D66 ’s-Hertogenbosch. Je kunt het interview hier teruglezen.