Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 december 2021

Meer tempo richting een aardgasvrij ‘s-Hertogenbosch

Met de snel stijgende gasprijzen en de vrieskou buiten is de urgentie om aardasvrij te leven voor iedereen voelbaar. Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte 1.0 door de gemeenteraad is een begin gemaakt van de transitie richting een aardgasvrij ’s-Hertogenbosch in 2050. Mede dankzij D66 moet er naast tempo ook extra geld vanuit de gemeente komen om doelen te behalen.

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat sluit ook aan bij het landelijke Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat Nederland in 2050 een warmtevoorziening heeft die volledig CO2-vrij is. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden geeft de gemeente vorm aan deze warmtetransitie. De ‘Transitievisie Warmte 1.0’ werd op 7 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het startpunt van de transitie die in 28 jaar voor de gehele gemeente vorm moet gaan krijgen. Aardgasvrij worden betekent nogal wat. Nog niet alle oplossingen zijn duidelijk en het vraagt nog veel inzet, middelen en vermogen van alle partijen.

“We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt en zijn de laatste generatie die een verdere opwarming van de aarde dan 1,5 graad kan voorkomen. We zijn het aan de volgende generaties verplicht om er alles aan te doen om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De Transitievisie Warmte 1.0 is een mooi begin. Maar willen we er in 2050 ook warmpjes bij zitten, dan is er veel meer nodig. Er moet gas op de lolly om met wijken en buurten concrete stappen te zetten naar een aardgasvrij ’s-Hertogenbosch!”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

In de transitievisie wordt zowel gemeentebreed ingezet op energiebesparing voor alle huishoudens, als ook op het aardgasvrij maken van geselecteerde buurten. Voor 2030 wordt gestart met de woonwijk ’t Zand als startbuurt en wordt er verder aan de slag gegaan in 7 onderzoeksbuurten, namelijk Hintham-Zuid, Aawijk-Noord, Buitenpepers, Sparrenburg, Zuid en Grevelingen. Voor D66 is het zaak dat ook in de zeven wijken zo snel mogelijk wordt overgaan tot concrete stappen. Dat vraagt om een concreet uitvoeringsplan en extra financiële middelen om als gemeente de komende 28 jaar er boven op te blijven zitten. Een motie van D66 samen met Rosmalens Belang, GroenLinks, VVD en CDA die hiertoe oproept werd door de gemeenteraad aangenomen. De wethouder zei toe met deze extra stappen aan de slag te gaan.