Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020 vrijdag 31 januari 2020 donderdag 30 januari 2020
Nieuwe Kanaalboulevard

Nieuwe Kanaalboulevard

Dit voorjaar wordt de Kanaalboulevard opnieuw ingericht. Met de herinrichting wordt invulling gegeven aan prettig wonen, leven en werken in 's-Hertogenbosch.  De Kanaalboulevard is het gebied om de Zuid-Willemsvaart: tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat (Sluis 0). D66 is blij met deze ontwikkeling, want: de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 januari 2020
De brede binnenstad

De brede binnenstad

Niet langer 'die andere kant van het spoor'. De historische binnenstad, de flanken daaromheen en de Spoorzone vormen officieel samen 'de brede binnenstad'. Een gebied waar de verbindingen verder gelegd en versterkt worden. Iets waar D66 lang voor heeft gestreden en dat volgende week ook in het economisch actieplan door de gemeenteraad wordt bekrachtigd. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 januari 2020
Acties voor duurzame mobiliteit

Acties voor duurzame mobiliteit

De gemeenteraad stelt volgende week het actieplan duurzame mobiliteit vast. D66 is blij met het plan en kijkt uit naar een snelle uitvoering van de acties. Het actieplan duurzame mobiliteit is een uitwerking van de pijler 'duurzame mobiliteit' van de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Duurzame mobiliteit gaat over inclusieve mobiliteit (voor alle mensen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 januari 2020
Extra bomen in ‘s-Hertogenbosch

Extra bomen in ‘s-Hertogenbosch

De komende weken plant de gemeente ‘s-Hertogenbosch 200 nieuwe bomen. Daarmee maken we onze gemeente meer klimaatbestendig. Het klimaat verandert. Ook in ’s-Hertogenbosch bereiden we ons voor op de veranderingen die dit voor onze leefomgeving tot gevolg heeft. Vergroening is één van de maatregelen die we nemen om onze gemeente meer klimaatbestendig…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 januari 2020
Nieuw binnensportbeleid

Nieuw binnensportbeleid

Op 13 januari 2020 behandelde de commissie Bedrijvigheid het binnensportbeleid. D66 kan zich prima vinden in de uitgangspunten die in dit beleid zijn opgenomen. In 2014 heeft de gemeenteraad de sportvisie 'Sportief samen verder' vastgesteld. De kern van deze sportvisie is dat we samen werken aan een vitaal sport- en beweegklimaat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 januari 2020
Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend: samen werken aan een betere luchtkwaliteit

Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend: samen werken aan een betere luchtkwaliteit

Wethouder Mike van der Geld heeft samen met 9 provincies, 35 andere gemeenten en de rijksoverheid het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. We willen namelijk allemaal graag in een omgeving met schone lucht leven. Jaarlijks overlijden er  nog 11.000 mensen te vroeg door ongezonde lucht. Er is dus nog veel winst te boeken. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 januari 2020
Thema-avond: Democratie van Nu

Thema-avond: Democratie van Nu

'Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achteroverleunen', zei Rob Jetten vorig jaar. Maar wat kunnen we in 's-Hertogenbosch voor onze democratie doen? Op donderdag 23 januari organiseert D66 een avond over de democratie van nu in onze gemeente. Wat is er in het verleden allemaal gebeurd? En hoe kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 januari 2020