Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018
Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober)  werd door de gemeenteraad unaniem een motie van D66, GroenLinks en Rosmalens Belang aangenomen. Deze motie roept de gemeente op om inwoners en initiatiefnemers van (ver)bouwprojecten beter te informeren over de mogelijkheden en kansen van natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is het (ver)bouwen waarbij rekening…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 september 2018
Herontwikkeling Heilig Hartenkerk

Herontwikkeling Heilig Hartenkerk

Op dinsdag 11 september stemde de voltallige gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor herontwikkeling van de Heilig Hartenkerk aan de Graafseweg. D66 is er blij met dit mooie voorbeeld van transformatie van een voormalige kerk naar 12 woningen, waardoor een gemeentelijk monument behouden blijft. ‘D66 onderschrijft het beleid om gemeentelijk monumentale gebouwen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 september 2018
Bouwmarkt op Groote Vliet stap dichterbij

Bouwmarkt op Groote Vliet stap dichterbij

In oktober 2016 heeft D66 ingestemd met een raadsvoorstel waarmee de komst van een grote bouw/tuinmarkt binnen onze gemeentegrenzen mogelijk werd. D66 stemde destijds na aanpassingen in met dat raadvoorstel omdat de exclusiviteit van de onderhandelingspositie met Bauhaus uit het voorstel werd gehaald. Hierdoor ontstond een gelijk speelveld, waardoor ook andere geïnteresseerde marktpartijen mee konden dingen.  …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 september 2018
Aanpak afvaldumpingen in buitengebied

Aanpak afvaldumpingen in buitengebied

Uit een steekproef van de Brabantse Milieufederatie blijkt dat jaarlijks ongeveer 5000 dumpingen plaatsvinden in het Brabantse buitengebied. Veruit het meeste is huis- tuin en keukenafval. Voor D66 reden om het gemeentebestuur te vragen hoe de situatie in ‘s-Hertogenbosch is en welke (preventieve) maatregelen de gemeente gaat nemen om dumpingen in het buitengebied tegen te…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 september 2018
Vermindering plastic afval bij evenementen

Vermindering plastic afval bij evenementen

Steeds meer organisatoren zoeken naar mileuvriendelijke oplossingen voor de reductie van plastic afval bij evenementen. Zo ook in ‘s-Hertogenbosch, waar bijvoorbeeld bij theaterfestival Boulevard harde plastic bekers gebruikt worden, waar bezoekers statiegeld voor moeten betalen. Naar aanleiding van een bespreeknotitie is dit onderwerp besproken in de Bossche politiek. Moet het gebruik van harde plastic bekers…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2018 maandag 3 september 2018
Speciale prijs van verdienste voor Wim Pelgrim

Speciale prijs van verdienste voor Wim Pelgrim

Tijdens de Zomer Barbecue op zondag 2 september heeft het Bestuur oud-voorzitter Wim Pelgrim op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Wim heeft de afgelopen 9 jaar in het afdelingsbestuur gezeten, als achtereenvolgens secretaris, ledenmanager en voorzitter. Daarnaast is Wim onder andere actief geweest als kandidaat-raadslid, lid van verschillende verkiezingscommissies en in de periode 2009-2013 als…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 augustus 2018
Samen met B5-steden op naar experiment wietteelt

Samen met B5-steden op naar experiment wietteelt

Op dinsdag 11 september stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met,  deelname van ‘s-Hertogenbosch aan het experiment met gereguleerde wietteelt. Een historisch besluit! D66 is altijd een voortrekker geweest om het experiment met gereguleerde wietteelt, zoals in het landelijke regeerakkoord opgenomen, naar Brabant te halen. ‘s-Hertogenbosch moet dan ook niet langer toekijken, maar…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 juli 2018
Een theater om trots op te zijn

Een theater om trots op te zijn

’s-Hertogenbosch verdient een mooi en modern theater, met ruimte voor vernieuwende producties. Daarbij dient de focus niet alleen op het prijskaartje te liggen, maar zeker ook op het maatschappelijk rendement. Dat laat zich niet altijd gemakkelijk in cijfers uitdrukken. Wel hoort bij ‘Dé Cultuurstad van het Zuiden’ een theater met bijpassend allure, zeker gezien we…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 juli 2018
Ondersteuning watersportvereniging Engelermeer

Ondersteuning watersportvereniging Engelermeer

Watersportvereniging Engelermeer bouwt sinds 2010 zelfstandig aan een mooie vereniging waar vooral de jeugd op een laagdrempelige manier watersport kan beoefenen. De huisvesting is echter niet toereikend, waardoor de vereniging zich niet verder kan ontwikkelen. D66 vraagt het gemeentebestuur daarom te onderzoeken welke bijdrage zij kan leveren aan de vereniging, zodat de vereniging een duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht