Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 maart 2017
Van Onderwijsboulevard naar autovrije Onderwijscampus

Van Onderwijsboulevard naar autovrije Onderwijscampus

D66 wil dat een gedeelte van de Onderwijsboulevard wordt omgevormd tot een autovrije en groene campus. Eerder genomen snelheidsbeperkende maatregelen in deze 30 km-zone bieden geen soelaas. Om de onveilige situaties tegen te gaan en omdat een campus goed past bij de ambities van 's-Hertogenbosch als aantrekkelijke studentenstad, vraagt de partij het College de mogelijkheden…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 januari 2017
Aanvalsplan Groene Daken

Aanvalsplan Groene Daken

De gemeente 's-Hertogenbosch opent de aanval op alle platte daken en versteende tuinen! Vergroening van al deze versteende oppervlakten staat de komende jaren centraal. Op initiatief van D66 komt de gemeente met een Aanvalsplan Groene Daken.  Op dinsdag 31 januari wordt het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In het plan…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 november 2016 dinsdag 8 november 2016
D66: Bovendek Wolvenhoek wordt in 2017 een groene oase!

D66: Bovendek Wolvenhoek wordt in 2017 een groene oase!

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de vergroening van het bovendek van parkeergarage De Wolvenhoek blijkt dat de winnende ontwerpen van de BAI-ideeënprijsvraag niet realiseerbaar zijn. Op initiatief van D66 wordt nu toch gevolg gegeven aan het vergroenen van het bovendek. De Wolvenhoek wordt een mini-stadspark met een geweldig uitzicht. De partij diende hiervoor vanavond een motie…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 juli 2016 vrijdag 20 mei 2016 dinsdag 19 april 2016
D66: Centra Rosmalen en ’s-Hertogenbosch schoner en slimmer bevoorraden

D66: Centra Rosmalen en ’s-Hertogenbosch schoner en slimmer bevoorraden

Op initiatief van D66 wordt het college opgeroepen om in 2016 met een actieplan te komen om de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch schoner en slimmer te bevoorraden. Beide centra krijgen dagelijks veel vrachtverkeer te verwerken dat grotendeels nog rijdt op fossiele brandstoffen. Bovendien lijkt het aantal vrachtbewegingen ook nog eens toe te nemen. Samen…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 maart 2016
D66: Weer het vrachtverkeer uit centrum Rosmalen én ‘s-Hertogenbosch!

D66: Weer het vrachtverkeer uit centrum Rosmalen én ‘s-Hertogenbosch!

Uit een verkeersonderzoek in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch in juni 2015 blijkt dat de hoeveelheid vrachtverkeer in het centrum van Rosmalen meevalt en geen aanleiding vormt voor extra maatregelen. D66 vindt dit verkeersonderzoek te summier en wil dat de gemeente verdergaande maatregelen om het vrachtverkeer te weren uit het centrum, zoals een goederentransferium, onderzoekt.…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 december 2015
1 25 26 27