Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 mei 2019
Proces Regionale Energiestrategie gestart

Proces Regionale Energiestrategie gestart

In juni 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Regionale Energiestrategieën (RES) geven op regioniveau invulling aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Gelijktijdig werken we aan het bereiken van de eigen energiedoelstellingen, zoals ’s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050. Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de startnotitie RES. Het startsein…

Bekijk nieuwsbericht
Mobiliteitshub station Oost

Mobiliteitshub station Oost

Het aantal reizigers dat dagelijks gebruikmaakt van station ’s-Hertogenbosch Oost loopt al jaren fors terug. D66 pleit o.a. om die reden voor een mobiliteitshub nabij station Oost. De partij diende daarom bij de behandeling van de ‘Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie’ een motie hierover in. Deze motie kon rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 mei 2019 zondag 21 april 2019 dinsdag 16 april 2019
Ontwikkeling SPARK Makers Zone

Ontwikkeling SPARK Makers Zone

Later dit jaar opent de SPARK Makers Zone haar deuren op het Grenco-terrein. Een grote creatieve werkplaats in de Spoorzone waar bedrijven, het onderwijs en de overheid samenwerken aan innovaties in de bebouwde omgeving. De gemeenteraad beslist op 7 mei over het raadsvoorstel over de doorontwikkeling en financiële steun aan SPARK. D66 steunt dit voorstel.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 april 2019 dinsdag 9 april 2019
Verruiming toegangsbeleid coffeeshops

Verruiming toegangsbeleid coffeeshops

De gemeente verruimt het toegangsbeleid voor coffeeshops om de overlast rondom coffeeshops te verminderen. Een belangrijke stap voorwaarts in het gemeentelijke drugsbeleid. En een stap die aansluit bij de aanpak in de andere grote Brabantse gemeenten: Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond (samen met ‘s-Hertogenbosch de zogenaamde B5-gemeenten). Sinds enkele jaren bepaalt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 april 2019 woensdag 3 april 2019
Een doorbraak voor Babel

Een doorbraak voor Babel

De bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel zijn per 1 januari 2019 opgegaan in één organisatie: Stichting Babel. Hierdoor worden de vele disciplines die de verschillende instellingen aanbieden versterkt en blijft de organisatie financieel gezond. Het aanbod van cultuureducatie in onze stad is solide en divers. Babel moet er in de toekomst mede voor zorgen dat…

Bekijk nieuwsbericht