Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 21 augustus in 's-Hertogenbosch

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen?

Neem dan contact op met fractiemedewerker Eva More via fractie@d66shertogenbosch.nl

21 augustus

19:30 uur

Bestuurscentrum, Achter 't Stadhuis 5-7, 's-Hertogenbosch