Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 5 november 2019 in 's-Hertogenbosch

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact op via fractie@d66shertogenbosch.nl.

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen?

Neem dan contact op via fractie@d66shertogenbosch.nl.

5 november

19:30 uur

Bestuurscentrum
Achter het Stadhuis 5-7
's-Hertogenbosch