Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 23 oktober 2018 in 's-Hertogenbosch

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact op met fractiemedewerker Eva More via fractie@d66shertogenbosch.nl

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen?

Neem dan contact op met fractiemedewerker Eva More via fractie@d66shertogenbosch.nl

23 oktober

19:30 uur

Bestuurscentrum