Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 11 oktober 2022 in 's-Hertogenbosch

Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact op via fractie@d66shertogenbosch.nl.

Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact op via fractie@d66shertogenbosch.nl.

11 oktober

19:30 uur

Bestuurscentrum
Achter het Stadhuis 5-7
's-Hertogenbosch