Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 1 december 2020 in 's-Hertogenbosch

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact via fractie@d66shertogenbosch.nl.

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen?
Neem dan contact via fractie@d66shertogenbosch.nl.

1 december

19:30 uur

's-Hertogenbosch