Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Donderdag 11 juni 2020 in 's-Hertogenbosch

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact via fractie@d66shertogenbosch.nl.

De vergaderingen van D66 zijn in principe openbaar. Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact via fractie@d66shertogenbosch.nl.

11 juni

19:30 uur

Online