Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 31 augustus 2021 in 's-Hertogenbosch

Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact via fractie@d66shertogenbosch.nl.

Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact via fractie@d66shertogenbosch.nl.

31 augustus

19:30 uur

Bestuurscentrum
Achter het Stadhuis 5-7
's-Hertogenbosch