Steun ons en help Nederland vooruit

Resultaten

Sinds het Bestuursakkoord ‘Aan de slag!’ is gepresenteerd zijn er al flinke stappen gezet om onze ambities te verwezenlijken. Bekijk hieronder een selectie van de zaken die al bereikt zijn sinds de start van het huidige college.

Graduate School

“De komst van de graduate school past in onze ambitie om goed onderwijs aan te bieden in ‘s-Hertogenbosch.

Cultuur pop-up fonds

Het versterken van het culturele met het sociale domein door de hele stad en het stimuleren van innovatieve en verrassende culturele interventies, zogeheten ‘pop-up’ projecten.

Onderwijsinnovatiefonds

Een fonds voor innovatie in het onderwijs gericht op waar het werkelijk om gaat: hoe maken we onze kinderen klaar voor de toekomst en hoe maken we het onderwijs klaar voor de toekomst.

Een energieneutraal én groen Transferium Willemspoort

Het streven is om van transferium Willemspoort het groenste transferium van Nederland te maken!

Hernieuwd softdrugsbeleid

"Een kleine motie, een grote stap". Eenfundamentele wijziging van de houding van Den Bosch t.a.v. softdrugs.

Gastvrije stad

Als ’s-Hertogenbosch nemen we onze verantwoordelijkheid en schuiven we die niet van ons af. Hier regeert niet de angst, maar zijn we optimistisch en gastvrij

Sociaal woonakkoord

Met dit woonakkoord zetten we samen de schouders onder de volkshuisvestelijke opgave die nu voor ons ligt.

Schone en slimme bevoorrading

Het college gaat een plan opstellen om de bevoorrading van de gemeentelijke organisatie slimmer en schoner te organiseren

Nachtbussen

De gemeente ’s-Hertogenbosch doet mee aan de driejarige pilot van het ‘late nachtnet’ met bussen

Open-data

Er zijn forse stappen gezet naar meer open-data op de gemeentelijke website

Digitalisering parkeerbeheer

Parkeerbeleid in 's-Hertogenbosch wordt verder gedigitaliseerd

Verkeersmaatregelen Paleiskwartier

Parkeerproblematiek Paleiskwartier wordt aangepakt

Graffiti als kunstvorm

Urban Art kan gebruikt worden om de stad te verrijken!

Uitvoering Experiment Welstandsvrij

In december 2015 werd op initiatief van D66 een motie aangenomen die het college verzoekt een experiment te starten waarin een gebied wordt aangewezen als welstandsvrij. Daardoor kunnen barrières worden weggenomen voor energiebesparende renovaties.

Een toegankelijke gemeenteraad

Inwoners en organisaties krijgen meer ruimte om ideeën, wensen en problemen aan de gemeenteraad voor te leggen. Tijdens de maandelijkse raadsavond ‘Informeren & Ontmoeten’ kunnen zij op verschillende manieren in gesprek met de raad.

Regenboogzebrapad in 's-Hertogenbosch

“Een regenboogzebrapad geeft het signaal af dat LHBT’ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) welkom zijn, juist ook in ’s-Hertogenbosch”.

Persoonsgegevens van inwoners beter beschermd

Gegevens van inwoners werden te gemakkelijk verstrekt aan derden. Nu is inzichtelijk welke gegevens er worden verstrekt en verstrekking van deze gegevens kan makkelijker en sneller beperkt worden.