Steun ons en help Nederland vooruit

Annemarie Hoog Antink

Raadslid

71 jaar

Rosmalen

Ik ben Annemarie Hoog Antink en woon sinds 1982 in Rosmalen. Ik heb 40 jaar geleden al voor D66 gekozen omdat D66 zeker toen voor vernieuwing, eigen verantwoordelijkheid, kansen voor iedereen en Europa stond en nog steeds staat. Toen ik lid werd was D66 een betrekkelijke nieuwkomer, nu is het al jaren een gevestigde en stevig gewortelde partij in ons politieke landschap. Ik ben het in al die jaren niet altijd helemaal eens geweest met de koers, maar de grondbeginselen spreken mij nog steeds aan. In het Nederland en Europa van 2018 is en blijft een partij als D66 hard nodig.

Ik houd mij vooral bezig met het zg. sociale domein. De gemeente is sinds een paar jaar verantwoordelijk voor de WMO, de jeugdzorg en participatie. Heel veel inwoners hebben daar op een of andere manier mee te maken. Besluiten daarover raakt hen heel direct en ingrijpend. Uitgangspunt in het sociale domein is dat iedereen op een of andere manier actief kan deelnemen aan de maatschappij en aangeven wat hij zelf wel kan en waarvoor hij tijdelijk of permanent hulp nodig heeft. Dit betekent een omslag in het denken en handelen. Zo moet er nog meer aandacht komen voor preventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

We staan nu en de komende jaren voor grote uitdagingen omdat het aantal mensen dat een beroep moet doen op voorzieningen en hulp toeneemt en de middelen schaarser worden. Ik wil me deze raadsperiode blijven inzetten om er mee voor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan onze maatschappij, niemand ‘tussen wal en schip’ valt, de wachtlijsten uiteindelijk verdwijnen en de hulp en voorzieningen betaalbaar blijven.

Portefeuilles:

– Onderwijs
– Jeugd
– Zorg
– Werk & Inkomen

Nevenfuncties:

– Lid Comité Trier-‘s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
– Lid Bestuur Stichting Herdenkingsconcert ‘s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
– Lid Bestuur Stichting Vrienden Cappella Pratensis (onbezoldigd)

Meer van Annemarie Hoog Antink