Steun ons en help Nederland vooruit

Annemarie Hoog Antink

Raadslid

Rosmalen

Ik ben Annemarie Hoog Antink , ik woon sinds 1982 in Rosmalen en in mijn (helaas schaarse) vrije tijd ga ik graag naar het theater, concerten, films en musea. Favoriete hobby’s zijn ook reizen en dan vooral rondreizen, het maken van stedentrips en gezellig (uit) eten met vrienden. Ik ben niet uitgesproken sportief, maar probeer wel zo veel mogelijk te fietsen en zeker een keer in de week een ochtend met vriendinnen te golfen.

Ik ben al jarenlang (sinds de jaren zeventig) lid van D66 omdat die partij staat voor zaken waarvoor ik me ook sterk wil maken:

  • De eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van mensen als uitgangspunt voor politiek handelen;
  • De balans tussen de individuele vrijheid en eigen kracht van de mensen en solidariteit met mensen die tijdelijk of altijd een steuntje in de rug nodig hebben;
  • Een overheid die integer en transparant is, dicht bij de mensen staat en kwaliteit levert.

Als raadslid houd ik mij vooral bezig met zorg, welzijn en cultuur. Op deze gebieden moeten nu pijnlijke en ingrijpende keuzes gemaakt worden. De gemeente heeft namelijk veel meer taken gekregen en krijgt tegelijkertijd veel minder geld. Vooral mensen in een kwetsbare (gezondheids-, sociale en financiële) positie krijgen daar mee te maken.

Ik wil er graag aan bijdragen dat:

  • onze inwoners de ruimte krijgen om hun (toekomst)idealen te verwezenlijken;
  • onze inwoners geholpen worden als ze hulp en zorg nodig hebben en daarvoor zelf niet kunnen zorgen;
  • in onze gemeente zoveel mogelijk mensen goed kunnen wonen, werken en ontspannen;
  • jongeren graag in onze gemeente blijven wonen omdat er veel voor hen te doen is;
  • onze gemeente een gastvrije gemeente is en blijft;

’s-Hertogenbosch investeert in een breed, vernieuwend en uitdagend cultureel klimaat dat uitnodigend is voor jong en oud, amateurs en professionals.

 

Nevenfuncties:
– Lid Comité Trier-‘s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
– Lid Bestuur Stichting Herdenkingsconcert ‘s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
– Lid Bestuur Stichting Vrienden Cappella Pratensis (onbezoldigd)

Meer van Annemarie Hoog Antink
Agenda