Steun ons en help Nederland vooruit

Eva Morre

Fractiemedewerker

25 jaar

Binnenstad

Ik ben opgegroeid in Rosmalen en op 18-jarige leeftijd naar Utrecht verhuisd. Sinds de zomer van 2016 ben ik weer terug in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 was ik communicatie- en campagnemedewerker. Ik heb voor D66 gekozen omdat D66 staat voor een tolerante, harmonieuze samenleving waar iedereen zich thuis moet voelen. Daarnaast staat de kracht van het individu centraal.

Vanaf april 2018 ben ik communicatie- en fractiemedewerker. Door de fractieleden te helpen waar nodig, hebben zij voldoende tijd om zich in te zetten voor de inwoners van de gemeente.

Heb je vragen, of wil je een keer een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar e.morre@d66shertogenbosch.nl.

Nevenfuncties:

  • Programmasecretaris/beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam