Steun ons en help Nederland vooruit

Geert Verbruggen

Raadslid

40 jaar

Binnenstad

Ik ben Geert Verbruggen, geboren in 1981 in Breda, getogen in Hooge Zwaluwe en sinds 2002 woonachtig in ‘s-Hertogenbosch. Als ik naar mezelf kijk, zie ik een groene levensdraad waaraan, en waardoor, mijn activiteiten in mijn werk en in mijn vrije tijd verstrengeld zijn. Ik werk namelijk graag samen met anderen aan een mooiere wereld voor nu en in de toekomst: een duurzame en harmonieuze samenleving. Ik voel me thuis in ‘s-Hertogenbosch en ik wil graag iets betekenen voor mijn omgeving en de toekomst van de inwoners van onze gemeente.

Al vanaf de brugklas heb ik affiniteit met D66, omdat:

  • D66 een groene partij is, gericht op behoud en verbetering van het milieu;
  • Alles bespreekbaar is, inzichten veranderen en uiteindelijk gaat het om het zoeken naar de beste oplossingen;
  • Ik ben voor het zoeken naar mogelijkheden waarin mensen (meer) betrokken worden bij de politiek om waar nodig invloed uit te kunnen oefenen, daadwerkelijk mee te doen en tegelijk ook begrip te krijgen voor de bestuurlijke processen;
  • De D66-leden die ik heb ontmoet een open en constructieve houding hebben.

Gemeenteraadslid zijn is voor mij nog een nieuwe rol. Ik wil het dus goed onder de knie krijgen, zodat ik goed voor de belangen van de mensen in onze gemeente op te komen. Daarnaast heb ik enkele speerpunten, zoals schone lucht voor iedereen, duurzame ontwikkeling concreter maken en een goede samenwerking met alle partijen: overheid, bestuur, bedrijfsleven, bewoners en allerlei groeperingen. Hierbij is een duidelijke communicatie, kennisdeling en educatie van belang.

Naast gemeenteraadslid ben ik werkzaam als adviseur bij Royal HaskoningDHV. Ik adviseer (industriële) bedrijven over milieu en (externe en arbo-)veiligheid. Verder krijg ik veel energie van het mede-organiseren van het MiNC-café. Dit is het kenniscafé over duurzaamheid in Den Bosch met diverse sprekers en onderwerpen met raakvlakken met de thema’s milieu, innovatie, natuur en creativiteit. MiNC Den Bosch is de stichting waarin ik voor het organiserende redactieteam van vrijwilligers de voorzitter mag zijn.

Portefeuilles:

– Klimaat & Energie
– Duurzame mobiliteit & bereikbaarheid
– Leefomgeving

Nevenfuncties:

– Adviseur bij Royal HaskoningDHV
– Voorzitter MiNC Den Bosch (vrijwilligersfunctie)

Meer van Geert Verbruggen
Agenda