Steun ons en help Nederland vooruit

De komende bestuursperiode maken we meer werk van de verduurzaming van onze gemeente. Er is nog veel te doen om als ‘s-Hertogenbosch in 2050 klimaatneutraal te zijn. Tegelijkertijd verandert het klimaat verder en de negatieve effecten (wateroverlast en hittestress) willen wij zoveel mogelijk tegengaan. Dit doen we door te investeren in energiebesparing van huizen en bedrijven en de opwekking van duurzame energie. Tegelijkertijd zetten we ook in op een verdere vergroening van onze omgeving.

‘s-Hertogenbosch is een fantastische gemeente om in te wonen en te werken. Dit mogen we best met meer trots en bravoure uitdragen. Daarom verscherpen we ons citymarketingprofiel en willen we komen tot een nieuwe citymarketingorganisatie. Belangrijk is ook dat ‘s-Hertogenbosch een plek is waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We zetten dan ook onze inspanningen als regenboogstad en meest gastvrije gemeente onverminderd voort.

Als cultuurstad van het zuiden koesteren we de vele parels die we in onze gemeente rijk zijn en moet er tegelijkertijd ruimte zijn voor nieuwe initiatieven om zich te kunnen ontplooien, zoals bijvoorbeeld de urban cultuur. En uiteraard zet ik mij de komende periode in om voor een toekomstbestendige Bibliotheek/Muzerije/Stichting Babel.

Portefeuilles:

  • Klimaat en energie
  • Openbare ruimte (inrichting en beheer)
  • Water en groen
  • Cultuur
  • Citymarketing, toerisme en evenementen
  • Diversiteit
  • Coördinatie duurzaamheid
  • Coördinatie spoorzone
Meer van Mike van der Geld