Steun ons en help Nederland vooruit

Sinds 2004 woon ik in ’s-Hertogenbosch. In mijn studententijd heb ik in verschillende wijken in de stad gewoond: het Veemarktkwartier, Orthen en de Kruiskamp. Inmiddels ben ik woonachtig in het bruisende Boschveld. In mijn vrije tijd trek ik er graag samen met mijn vrouw, onze kinderen en hond op uit om de omgeving verder te ontdekken, vrienden te ontmoeten of te sporten.

Ik ben lid van D66 omdat D66 de sociaalliberale én groenste partij van Nederland is. Positief en realistisch. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en streeft naar een duurzame samenleving. Voor mij zijn dit belangrijke richtingwijzers voor een samenleving waarin mensen elkaar respecteren en met elkaar samenwerken.

In mijn rol als fractievoorzitter zie ik toe op alle belangrijke dossiers van de fractie. Persoonlijk zijn er wel een aantal dossiers die mij aan het hart gaan, namelijk een wezenlijke versnelling van de energietransitie en het centraal stellen van schone lucht. Met de komst van de Omgevingswet en het versneld verder brengen van de autoluwe binnenstad worden daar grote stappen in gezet. Deze periode staat ook positieve gezondheid centraal bij het verder vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Dat betekent kijken naar wat mensen nog wel kunnen en dat wat ze vitaal houdt in plaats van enkel zorg bieden aan dat wat men niet meer kan. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in twee grote cultuurprojecten: het nieuwe theater en de Bibliotheek, Muzerije en Babel in één nieuwe organisatie binnen de bestaande panden. Zo zetten we ‘s-Hertogenbosch als ‘De Cultuurstad van het Zuiden’ nog beter op de kaart!

Heeft u ideeën of loopt u ergens tegenaan? Schroom niet en stuur me een e-mail.

Portefeuilles:

– Bestuurlijke vernieuwing
– Financiën
– Regionale & Internationale samenwerking
– Communicatie
– Openbare Orde & Veiligheid
– Toezicht & Handhaving

Nevenfuncties:

– Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Waalre

Meer van René van den Kerkhof