Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • Motie ‘Meer kunst in de openbare ruimte’

  D66 diende op 2 juli 2019 samen met GroenLinks de motie 'Meer kunst in de openbare ruimte' in. Deze motie werd met een ruime meerderheid in de raad aangenomen.

  • Gepubliceerd op 3 juli 2019
 • Amendement Alternatief plan Theater a/d Parade

  • Gepubliceerd op 11 juli 2017
 • Beantwoordingsbrief College art33-vragen Graffiti als kunstvorm

  D66 stelde samen met De Bossche Groenen en GroenLinks op 21 maart 2017 schriftelijke vragen aan het college over de uitvoering van de motie 'Graffiti als kunstvorm'. Op 17 mei 2017 stuurde het college twee brieven: 1) over de afdoening van de motie 'Graffiti als kunstvorm' en 2) de beantwoording van de art33-vragen d.d. 21

  • Gepubliceerd op 7 juni 2017
 • Motie Panama Pictures

  • Gepubliceerd op 26 november 2016
 • Motie ‘Bosch Parade in de Vaart’

  De raad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 8 november 2016, gehoord de beraadslagingen in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen d.d. 19 oktober 2016

  • Gepubliceerd op 26 november 2016
 • Motie Steun voor amateurkunst

  De gemeenteraad bijeen op de raadsvergadering van 10 mei 2016; gezien het raadsvoorstel nadere uitwerking financieringssysteem cultuur en gehoord de beraadslagingen tijdens de commissie MO van 16 maart 2016:

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Motie ‘Nadere uitwerking financieringssysteem cultuur’

  De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 10 mei 2016, gehoord de beraadslagingen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen van 20 april 2016, gelet op het voorstel van het college over de ‘nadere uitwerking financieringssysteem cultuur’ (reg.nr. 5606005)

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Schriftelijke vragen uitblijven bijdrage stichting 1522 aan bouwkosten Puthuis

  Op 17 december 2015 opende wethouder Van Olden samen met de Stichting 1522 feestelijk het Puthuis op de markt. De Stichting 1522 beloofde eerst de helft van de vierhonderdduizend euro bij te dragen die nodig was om de Put op deze manier te herbouwen. Later werd dit bedrag teruggebracht tot honderdduizend euro en ging de…

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Graffiti als kunstvorm’

  De motie spreekt uit dat; mooie graffiti een goed middel is om illegale graffiti tegen te gaan; urban art de stad kan verrijken; door het vervallen van de graffitiplekken op de Paardkerkhofweg, meerdere ‘graffitiwalls’ of gedoogplaatsen in de gemeente

  • Gepubliceerd op 18 mei 2016
 • Antwoord college op vragen inzake ontwikkeling Verkadefabriek

  In de vergadering van 22 november 2015 heeft de Raad een motie van o.a. D66 aangenomen over de toekomst van de Verkadefabriek. In deze motie is het College verzocht mee te werken aan ontwikkelingen die het cultureel ondernemerschap van der Verkadefabriek verder kunnen ontwikkelen. In concreto gaat het om het exploiteren van een hotel en het in…

  • Gepubliceerd op 15 april 2016