Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • Motie ‘Meer kunst in de openbare ruimte’

  D66 diende op 2 juli 2019 samen met GroenLinks de motie 'Meer kunst in de openbare ruimte' in. Deze motie werd met een ruime meerderheid in de raad aangenomen.

  • Gepubliceerd op 3 juli 2019
 • Motie Panama Pictures

  • Gepubliceerd op 26 november 2016
 • Motie ‘Bosch Parade in de Vaart’

  De raad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 8 november 2016, gehoord de beraadslagingen in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen d.d. 19 oktober 2016

  • Gepubliceerd op 26 november 2016
 • Motie Steun voor amateurkunst

  De gemeenteraad bijeen op de raadsvergadering van 10 mei 2016; gezien het raadsvoorstel nadere uitwerking financieringssysteem cultuur en gehoord de beraadslagingen tijdens de commissie MO van 16 maart 2016:

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Motie ‘Nadere uitwerking financieringssysteem cultuur’

  De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 10 mei 2016, gehoord de beraadslagingen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen van 20 april 2016, gelet op het voorstel van het college over de ‘nadere uitwerking financieringssysteem cultuur’ (reg.nr. 5606005)

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Graffiti als kunstvorm’

  De motie spreekt uit dat; mooie graffiti een goed middel is om illegale graffiti tegen te gaan; urban art de stad kan verrijken; door het vervallen van de graffitiplekken op de Paardkerkhofweg, meerdere ‘graffitiwalls’ of gedoogplaatsen in de gemeente

  • Gepubliceerd op 18 mei 2016
 • Motie: Toekomst Verkadefabriek

  Motie door Annemarie Hoog Antink – D66, Annemiek van Gerven – Rosmalens Belang, Henry Liebregts – VVD, Marianne van der Sloot – CDA en Frans van Valkenburg – Bosch Belang

  • Gepubliceerd op 23 november 2015
 • Motie: Fusie Bibliotheek, Muzerije en stichting Babel

  Motie van Annemarie Hoog Antink – D66, Annemiek van Gerven – Rosmalens Belang, André Rotman – VVD, Marianne van der Sloot – CDA en Frans van Valkenburg – Bosch Belang

  • Gepubliceerd op 23 november 2015