Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

20 publicaties gevonden.

 • Motie vreemd; Onderschrijven doelstelling “One Tree Per Child” van het Europees Bomenverdrag

  Op Woensdag 16 maart was het Nationale boomfeestdag. Dit jaar was de Nationale Viering in onze gemeente. De Nationale Viering vond plaats met 500 kinderen van diverse basisscholen uit 's-Hertogenbosch en kinderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Motie: Jherominus Bosch gaat duurzaam

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Motie duurzaamheid als pijler regionale samenwerking

  De raad in vergadering bijeen op 10 mei 2016, gehoord de discussie in de commissie BZ van 19 april 2016 over het raadsvoorstel ‘Toekomstagenda Vijf van de Meierij’;

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Schriftelijke vragen aard en herkomst stroom gemeente

  D66 staat achter de klimaat doelstellingen die de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich heeft gesteld- volledige klimaat neutraliteit in 2050- en maakt zich sterk voor een versnelde realisatie daarvan. Zij acht dit ook in lijn met de ambitie van de gemeente om de titel Green Capital Europe 2018 te verwerven.

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Operatie ‘Steenbreek’

  De afgelopen weken zijn we meerdere malen geconfronteerd met enorme hoosbuien, waardoor straten en soms huizen blank kwamen te staan. Door klimaatverandering komen deze hoosbuien steeds vaker voor. De verwachting van het KNMI is dat dit alleen nog maar zal toenemen. Deze versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool. Om deze verstening van…

  • Gepubliceerd op 27 juni 2016
 • Duurzaamheid als pijler regionale samenwerking

  Op initiatief van D66 nam de gemeenteraad van Den Bosch unaniem een motie aan om de zogenaamde ‘Toekomstagenda Vijf van de Meierij’ (samenwerkingsverband tussen Boxtel, Den Bosch, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught) verder aan te scherpen.

  • Gepubliceerd op 17 mei 2016
 • Motie vreemd Schone & Slimme bevoorrading

  De motie spreekt uit dat in 2020 de bevoorrading van de gemeentelijke én publieke gebouwen in de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch op een schone en slimme manier verloopt. Daarnaast jaagt de gemeente schone en slimme bevoorrading in beide centra aan door integrale acties te starten samen met ondernemers, inwoners, instellingen en distributeurs.

  • Gepubliceerd op 17 mei 2016
 • Discussienotitie slimme en schone bevoorrading centra

  Het centrum van Rosmalen en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch krijgen dagelijks veel vrachtverkeer te verwerken. Vrachtverkeer dat grotendeels nog rijdt op fossiele brandstoffen. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven, voornamelijk gericht op de Bossche binnenstad, gestart om de centra slimmer en schoner te bevoorraden. Vergeleken met andere steden loopt ’s-Hertogenbosch toch nog op vele fronten…

  • Gepubliceerd op 15 april 2016
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: Experiment welstandsvrij in belang energiebesparende renovaties

  Motie vreemd aan de orde van de dag van René van den Kerkhof over het aanwijzen van een experiment-gebied waarbinnen geldt dat energiebesparende renovaties vrijgesteld zijn van de eisen van welstand.

  • Gepubliceerd op 19 december 2015
 • Motie nachtbussen

  Motie door René van den Kerkhof - D66, Antoon de Groot – Rosmalens Belang, Ralph Geers – VVD, Olaf Thelissen – CDA, Bert van Gelder – Bosch Belang en Judith Hendrickx - De Bossche Groenen

  • Gepubliceerd op 16 juni 2015