Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Discussienota ‘Versterking van onze lokale democratie’

  Samen met de PvdA en de SP hebben we een discussienota 'Versterking van onze lokale democratie' opgesteld. Op 22 april 2021 voerden we hier in de commissie Bestuur met elkaar het debat over.

  • Gepubliceerd op 30 april 2021
 • Schriftelijke vragen over ‘Nieuwe studiehuizen / flexibele studieplekken’

  Studenten werken onder bepaald geen ideale omstandigheden thuis. Er zijn op dit moment geen of beperkte alternatieven voor thuis studeren. D66 ziet kansen om studeren op nieuwe en bijzondere (tijdelijke) locaties in de stad mogelijk te maken. Er is veel vastgoed wat zich hiervoor leent. De partij vraagt het college dan ook om actie te…

  • Gepubliceerd op 25 februari 2021
 • Schriftelijke vragen over ‘Taalachterstanden en huisvesting nieuwkomers’

  De coronacrisis maakt duidelijk dat velen kwetsbaar zijn. Toch zijn er groepen in onze samenleving die éxtra geraakt worden, zoals vluchtelingen met een vluchtelingenstatus: statushouders. Ons bereiken signalen dat het taalniveau onder statushouders door de coronamaatregelen, waaronder de lockdown, achteruit holt. Daarnaast ontstaat in ’s-Hertogenbosch ook een achterstand bij het huisvesten van statushouders. Reden voor…

  • Gepubliceerd op 17 februari 2021
 • Stukken algemene ledenvergadering 24 februari 2021

  Bekijk hieronder de stukken voor de algemene ledenvergadering op 24 februari 2021. Agenda algemene ledenvergadering 24 februari 2021 Bijlage A: Notulen algemene ledenvergadering 30 november 2020 Bijlage B: Voorstellen bestuurskandidaten Formulier voor moties en amendementen

  • Gepubliceerd op 9 februari 2021
 • Schriftelijke vragen over ‘Struikrovers’

  Bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt doorgaans het bestaande groen verwijderd. Zonde, zo vindt D66. Waarom afdanken bij het gft-afval, als het groen opnieuw benut kan worden? De partij wil dat er in ’s-Hertogenbosch struikrovers komen en vraagt het gemeentebestuur om struikrovers-initiatieven te omarmen en planten te ‘redden’. De beantwoording van onze schriftelijke…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2021
 • Motie ‘Kansen voor hogere hoogbouw dan EKP-Noord in nieuwe projecten’

  Op 8 december 2020 dienden we, samen met GroenLinks, Rosmalens Belang en Bosch Belang, de motie 'Kansen voor hogere hoogbouw dan EKP-Noord in nieuwe projecten' in. De motie is aangenomen.

  • Gepubliceerd op 9 december 2020
 • Stukken algemene ledenvergadering 30 november 2020

  Bekijk hieronder de stukken voor de algemene ledenvergadering op 30 november 2020. Agenda ledenvergadering 30 november 2020 Concept begroting 2021 Concept deelnamebesluit gemeenteraadsverkiezingen 2022 's-Hertogenbosch Bijlage A.1 Profiel lijsttrekker GR2022 Bijlage A.2 Profiel raadslid GR2022 Bijlage B

  • Gepubliceerd op 14 november 2020
 • Schriftelijke vragen over ‘Aanpak toename dak- en thuislozen’

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorig jaar dat het aantal daklozen in Nederland in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld was naar bijna 40.000. Wij zien op straat en krijgen signalen uit de stad dat ook in ’s-Hertogenbosch het aantal daklozen in die periode sterk is toegenomen. De fractie van D66 heeft…

  • Gepubliceerd op 13 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over ‘Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouwwoningen’

  Een gebrek aan nationale en lokale regels kan zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen, zo meldde het NRC kortgeleden. De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen van nieuwbouwwoningen in onze gemeente.

  • Gepubliceerd op 9 oktober 2020
 • Concept profielschets raadslid

  Concept - Profiel raadslid GR2022 Algemeen Als raadslid wil je jezelf de komende 4 jaar inzetten voor een progressief geluid in de gemeenteraad. Je vertegenwoordigt D66 en haar kiezers. Je bijt je vast in de dossiers, hebt structureel contact met inwoners en weet hen goed te vertegenwoordigen. …

  • Gepubliceerd op 30 september 2020