Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

14 publicaties gevonden.

 • Discussienotitie slimme en schone bevoorrading centra

  Het centrum van Rosmalen en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch krijgen dagelijks veel vrachtverkeer te verwerken. Vrachtverkeer dat grotendeels nog rijdt op fossiele brandstoffen. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven, voornamelijk gericht op de Bossche binnenstad, gestart om de centra slimmer en schoner te bevoorraden. Vergeleken met andere steden loopt ’s-Hertogenbosch toch nog op vele fronten…

  • Gepubliceerd op 15 april 2016
 • Discussienota “Schoolverzuim”

  Discussienotitie "schoolverzuim" Naar aanleiding van de rapportage over schoolverzuim 2011-2012 een reflectie en een vooruitblik.Eerst een welgemeend compliment: ’s-Hertogenbosch doet het relatief goed in vergelijking met andere steden met betrekking tot het schoolverzuim. ’s-Hertogenbosch kent een laag schoolverzuim.Decentralisatie jeugdzorgMaar wat kan er nog beter, zeker met het oog op de toekomst waar steeds meer…

  • Gepubliceerd op 3 juli 2013
 • Discussienotitie “Doordecentralisatie huisvestingsmiddelen schoolgebouwen”

  Inleiding Geïnventariseerd is of bij de schoolbesturen Signum en ATO behoefte bestaat naar het doorcentraliseren van onderwijshuisvestingsgelden. Tevens is gekeken naar de huidige stand van zaken. Doorcentraliseren van onderwijshuisvestingsgelden wil zeggen dat de Gemeente deze middelen uitkeert aan scholen.  Algemene stand van zaken De wetgeving biedt de mogelijkheid tot doordecentralisatie. Gemeente en schoolbestuur komen dan overeen de…

  • Gepubliceerd op 15 februari 2013
 • Discussienotitie “Studentenstad”

  Discussienotitie PvdA en D66  Hoger Onderwijs Te bespreken in de Commissie MO van 25 mei 2011   Aanleiding Op 7 oktober organiseerde de PvdA en D66 een symposium over Hoger Onderwijs in ’sHertogenbosch. Tijdens dit symposium werd door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, studenten en gemeente gesproken over ’s-Hertogenbosch als onderwijs- en studentenstad, en met name de kansen die hier nog liggen.  PvdA en D66 zien kansen binnen het hoger onderwijs en…

  • Gepubliceerd op 15 februari 2013
 • Discussienotitie “Democratische transparantie op lokaal niveau”

  Transparantie rond financiering van politieke partijen wordt steeds belangrijker. Actuele ontwikkelingen, zoals de verwikkelingen in de gemeente Roermond, roepen daartoe op. In de landelijke politiek is hierover uitgebreid gesproken. D66 wil met deze notitie ook op lokaal niveau de discussie hierover aanzwengelen. Het staat politieke partijen in principe vrij om zelf te bepalen hoe ze aan…

  • Gepubliceerd op 24 januari 2013
 • Discussienotitie “Free WiFi”

  Inleiding “In steeds meer steden in het buitenland kom ik bordjes tegen in de trant van “Free WiFizone”. Steden die interessant willen zijn en blijven voor toeristen kunnen volgens mij niet  achterblijven. Een paar weken geleden was ik bv. op Madeira. Op veel toeristisch interessante punten, zoals het centrum van Funchal is gratis WiFi…

  • Gepubliceerd op 16 september 2012
 • Discussienotitie “Openbaarheid informatiebijeenkomsten”

  Al enige jaren is de informatiebijeenkomst in gebruik zoals we die kennen met deze vorm en organisatie. Start lag in 2006 en inmiddels zijn vorm en organisatie uitgekristalliseerd, verankerd in het raadswerk en ook neergelegd in het Reglement van Orde/commissiestatuut. Hieronder artikel 18 waarin dit verder is ingevuld.Artikel 18: Informatiebijeenkomst 1. De commissie kan…

  • Gepubliceerd op 2 mei 2012
 • Discussienotitie Aanpaak leegstand kantoren

  De leegstand van kantoren en bedrijfsruimten staat al een aantal jaren op de landelijke politieke agenda. In 2010 stond ongeveer 14% van de kantoorruimte in Nederland leeg. Uit recente cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en vastgoeddeskundigen (NVM) blijkt dat de leegstand in kantoren op landelijk niveau is gestegen naar 14,4% van het totaal,…

  • Gepubliceerd op 13 februari 2012
 • Discussienotitie Ideeënbus

  Bijgevoegd een discussienotitie ingebracht door Jan Smit waarin wordt opgeroepen om serieuzer om te gaan met ideeën van burgers.

  • Gepubliceerd op 12 september 2011
 • Discussienotitie Ideeënbus

  anleiding Onderstaande discussienotitie is geschreven naar aanleiding van deervaringen van Rob van den Bosch. Hij is niet te spreken over de manierwaarop wordt omgegaan met ideeën van burgers. D66 wil met dezediscussienotitie betere en hardere afspraken hierover maken. Discussienotitie ideeënbus Inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en bestuur van onze stad…

  • Gepubliceerd op 12 september 2011