Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

4 publicaties gevonden.

 • Discussienota “Schoolverzuim”

  Discussienotitie "schoolverzuim" Naar aanleiding van de rapportage over schoolverzuim 2011-2012 een reflectie en een vooruitblik.Eerst een welgemeend compliment: ’s-Hertogenbosch doet het relatief goed in vergelijking met andere steden met betrekking tot het schoolverzuim. ’s-Hertogenbosch kent een laag schoolverzuim.Decentralisatie jeugdzorgMaar wat kan er nog beter, zeker met het oog op de toekomst waar steeds meer…

  • Gepubliceerd op 3 juli 2013
 • Discussienotitie “Doordecentralisatie huisvestingsmiddelen schoolgebouwen”

  Inleiding Geïnventariseerd is of bij de schoolbesturen Signum en ATO behoefte bestaat naar het doorcentraliseren van onderwijshuisvestingsgelden. Tevens is gekeken naar de huidige stand van zaken. Doorcentraliseren van onderwijshuisvestingsgelden wil zeggen dat de Gemeente deze middelen uitkeert aan scholen.  Algemene stand van zaken De wetgeving biedt de mogelijkheid tot doordecentralisatie. Gemeente en schoolbestuur komen dan overeen de…

  • Gepubliceerd op 15 februari 2013
 • Discussienotitie “Studentenstad”

  Discussienotitie PvdA en D66  Hoger Onderwijs Te bespreken in de Commissie MO van 25 mei 2011   Aanleiding Op 7 oktober organiseerde de PvdA en D66 een symposium over Hoger Onderwijs in ’sHertogenbosch. Tijdens dit symposium werd door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, studenten en gemeente gesproken over ’s-Hertogenbosch als onderwijs- en studentenstad, en met name de kansen die hier nog liggen.  PvdA en D66 zien kansen binnen het hoger onderwijs en…

  • Gepubliceerd op 15 februari 2013
 • Discussienotitie “Democratische transparantie op lokaal niveau”

  Transparantie rond financiering van politieke partijen wordt steeds belangrijker. Actuele ontwikkelingen, zoals de verwikkelingen in de gemeente Roermond, roepen daartoe op. In de landelijke politiek is hierover uitgebreid gesproken. D66 wil met deze notitie ook op lokaal niveau de discussie hierover aanzwengelen. Het staat politieke partijen in principe vrij om zelf te bepalen hoe ze aan…

  • Gepubliceerd op 24 januari 2013