Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

47 publicaties gevonden.

 • Duurzaamheid als pijler regionale samenwerking

  Op initiatief van D66 nam de gemeenteraad van Den Bosch unaniem een motie aan om de zogenaamde ‘Toekomstagenda Vijf van de Meierij’ (samenwerkingsverband tussen Boxtel, Den Bosch, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught) verder aan te scherpen.

  • Gepubliceerd op 17 mei 2016
 • Motie vreemd Schone & Slimme bevoorrading

  De motie spreekt uit dat in 2020 de bevoorrading van de gemeentelijke én publieke gebouwen in de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch op een schone en slimme manier verloopt. Daarnaast jaagt de gemeente schone en slimme bevoorrading in beide centra aan door integrale acties te starten samen met ondernemers, inwoners, instellingen en distributeurs.

  • Gepubliceerd op 17 mei 2016
 • Spreektekst Annemarie Hoog Antink Commissievergadering MO 16 maart 2016

  Spreektekst Annemarie Hoog Antink Commissievergadering MO 16 maart 2016. Tijdens de vergadering werd onder andere de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke en verslaafdenopvang besproken.

  • Gepubliceerd op 22 maart 2016
 • Witteveenlezing Klaas de Vries

  Thema van de lezing was de toestand van de democratische rechtsstaat. Klaas de Vries gaf een uiteenzetting over een aantal nijpende actuele politieke en juridische ontwikkelingen, o.a. het gebruik van (lokale) referenda.

  • Gepubliceerd op 3 maart 2016
 • Vragen ex art. 33 RvO parkeren toeristen op vergunningshoudersplekken

  Vragen van commissielid Robert van Schaik en René van den Kerkhof over het parkeren van toeristen op vergunningshoudersplekken.

  • Gepubliceerd op 28 februari 2016
 • Jaarrekening 2015

  Jaarrekening 2015 van D66 's-Hertogenbosch

  • Gepubliceerd op 28 februari 2016
 • Verklaring Kascommissie 2015

  Verklaring kascommissie 2015 voor de algemene afdelingsvergadering van 10 maart 2016

  • Gepubliceerd op 23 februari 2016
 • Agenda AAV 10 maart 2016

  De agenda voor de Algemene afdelingsvergadering van 10 maart 2016

  • Gepubliceerd op 23 februari 2016
 • Formulier voor moties en amendementen AAV 10 maart 2016

  Formulier voor moties en amendementen AAV 10 maart 2016

  • Gepubliceerd op 23 februari 2016
 • Notulen AAV 06-10-2015

  Notulen Algemene afdelingsvergadering 6 oktober 2015

  • Gepubliceerd op 23 februari 2016