Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Motie heroriëntatie BIM

  Motie heroriëntatie BIM De raad in vergadering bijeen op 10 september 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie FES over het raadsvoorstel ‘Maatregelen voor structurele verbetering financiële positie N.V. BIM’ Overwegende dat: • De financiële problemen van de BIM worden veroorzaakt door ingrijpend veranderde omstandigheden in de markt van…

  • Gepubliceerd op 24 september 2013
 • Motie Inrichting Vestingboulevard

  Inrichting Vestingboulevard Motie De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, bijeen in vergadering op 10 september 2013, Gezien het raadsvoorstel Handboek Binnenstadsring ’s-Hertogenbosch Overwegende dat:   •       In het raadsvoorstel Handboek Binnenstadsring wordt voorgesteld om bij de realisatie van de Binnenstadsring zoveel mogelijk aan…

  • Gepubliceerd op 20 september 2013
 • Motie “Onderzoek kosten bouw en exploitatie theater locatie Paleiskwartier”

  De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 25 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen over het voorstel Nieuwbouw Theater aan de Parade Overwegende dat het voorstel Nieuwbouw Theater aan de Parade uitgaat van een Plan van Eisen met een voetafdruk van ca. 3000m2 terwijl in het…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2013
 • Motie “Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden”

  De raad in vergadering bijeen op 25 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie MO over het raadsvoorstel huisvesting VMBO; Overwegende dat:     Gemeente ’s-Hertogenbosch koploper is op het gebied van onderwijshuisvesting Het kwaliteitsniveau binnen de gemeente gewaarborgd dient te worden en de onderwijshuisvestingsreserve snel krimpt …

  • Gepubliceerd op 28 juni 2013
 • Motie “Vaarconcessie Binnendieze”

  De raad in vergadering bijeen op 25 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie FES over het vaststellen van de Vaarvisie ‘s-Hertogenbosch; Overwegende dat:     De Stichting Binnendieze het exclusieve recht heeft verkregen om op de Binnendieze te varen. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn vastgelegd in een vaarconcessie die geldt tot…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2013
 • Motie “Scenario’s om in te spelen op gevolgen van bezuinigingen door kabinet”

  De raad in vergadering bijeen op 3 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota 2014; Overwegende dat: De Europese Commissie het kabinet heeft gevraagd 6 miljard te bezuinigen op de begroting voor 2014; Minister van Financien Dijsselbloem heeft aangegeven dat hij er vanuit gaat dat het kabinet in augustus met nieuwe…

  • Gepubliceerd op 7 juni 2013
 • Motie “Vernieuwing armoedebeleid”

  De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 3 juni 2013, gezien het Jaarverslag 2012 en het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014 en gehoord de discussie in de commissies: Overwegende dat: de economische crisis vooralsnog blijft aanhouden; de werkloosheid toe neemt; het aantal mensen wat een beroep moet doen op…

  • Gepubliceerd op 7 juni 2013
 • Motie “Gevolgen kinderopvang”

  De raad in vergadering bijeen op 3 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota 2014, de beantwoording van de schriftelijke vragen ‘gevolgen bezuinigingen kinderopvang’ van 23 april j.l.; Overwegende dat: Er door de Rijksoverheid is bezuinigd op de kinderopvang; De economische crisis extra druk zet op de kinderopvang; …

  • Gepubliceerd op 6 juni 2013
 • Motie “Klimaatprogramma en woningbouwcoöperaties”

  De raad in vergadering bijeen op 23 april 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie FES over het raadsvoorstel Klimaatprogramma 2008-2015; Overwegende dat: Gemeente en coöperaties samenwerken in de Taskforce Duurzame Woningbouw. Daarin is in 2011 afgesproken dat jaarlijks minimaal 1300 woningen energie-energetisch worden verbeterd naar minimaal…

  • Gepubliceerd op 24 april 2013
 • Motie “CO2-prestatieladder”

  De raad in vergadering bijeen op 23 april 2013, gehoord hebbende de beraadslaggingen in de commissie FES over het raadsvoorstel Klimaatprogramma 2008-2015; Overwegende dat:  De CO2-Prestatieladder een instrument is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name…

  • Gepubliceerd op 20 april 2013