Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

66 publicaties gevonden.

 • Motie ruim baan voor energiebesparende woningbouw- en renovatie

  D66 diende samen met de coalitiefracties een motie in die oproept om regels te versoepelen en versimpelen waar zij duurzame ambities in de weg staan.

  • Gepubliceerd op 17 juni 2015
 • Motie zonnepanelen op woningen

  D66 diende samen met de coalitiepartners een motie in die oproept tot voorfinanciering van zonnepanelen op sociale en particuliere woningen om zo een versnelling aan te brengen in de duurzame ambities.

  • Gepubliceerd op 17 juni 2015
 • Motie nachtbussen

  Motie door René van den Kerkhof - D66, Antoon de Groot – Rosmalens Belang, Ralph Geers – VVD, Olaf Thelissen – CDA, Bert van Gelder – Bosch Belang en Judith Hendrickx - De Bossche Groenen

  • Gepubliceerd op 16 juni 2015
 • Motie geheimhouding gegevens burgers

  • Gepubliceerd op 16 april 2015
 • Motie vernieuwing verkiezingsborden

  Bijgevoegd vind u de motie over de vernieuwing van verkiezingsborden die is ingediend door D66 samen met GroenLinks. De motie is aangenomen.

  • Gepubliceerd op 25 maart 2015
 • Motie Index Geheime Stukken

  Bijgevoegd vind u de motie over de index geheime stukken die o.a. is ingediend door D66 's-Hertogenbosch.

  • Gepubliceerd op 7 oktober 2014
 • Motie heroriëntatie BIM

  Motie heroriëntatie BIM De raad in vergadering bijeen op 10 september 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie FES over het raadsvoorstel ‘Maatregelen voor structurele verbetering financiële positie N.V. BIM’ Overwegende dat: • De financiële problemen van de BIM worden veroorzaakt door ingrijpend veranderde omstandigheden in de markt van…

  • Gepubliceerd op 24 september 2013
 • Motie Inrichting Vestingboulevard

  Inrichting Vestingboulevard Motie De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, bijeen in vergadering op 10 september 2013, Gezien het raadsvoorstel Handboek Binnenstadsring ’s-Hertogenbosch Overwegende dat:   •       In het raadsvoorstel Handboek Binnenstadsring wordt voorgesteld om bij de realisatie van de Binnenstadsring zoveel mogelijk aan…

  • Gepubliceerd op 20 september 2013
 • Motie “Onderzoek kosten bouw en exploitatie theater locatie Paleiskwartier”

  De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 25 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen over het voorstel Nieuwbouw Theater aan de Parade Overwegende dat het voorstel Nieuwbouw Theater aan de Parade uitgaat van een Plan van Eisen met een voetafdruk van ca. 3000m2 terwijl in het…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2013
 • Motie “Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden”

  De raad in vergadering bijeen op 25 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie MO over het raadsvoorstel huisvesting VMBO; Overwegende dat:     Gemeente ’s-Hertogenbosch koploper is op het gebied van onderwijshuisvesting Het kwaliteitsniveau binnen de gemeente gewaarborgd dient te worden en de onderwijshuisvestingsreserve snel krimpt …

  • Gepubliceerd op 28 juni 2013