Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

66 publicaties gevonden.

 • Motie “Vaarconcessie Binnendieze”

  De raad in vergadering bijeen op 25 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie FES over het vaststellen van de Vaarvisie ‘s-Hertogenbosch; Overwegende dat:     De Stichting Binnendieze het exclusieve recht heeft verkregen om op de Binnendieze te varen. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn vastgelegd in een vaarconcessie die geldt tot…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2013
 • Motie “Scenario’s om in te spelen op gevolgen van bezuinigingen door kabinet”

  De raad in vergadering bijeen op 3 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota 2014; Overwegende dat: De Europese Commissie het kabinet heeft gevraagd 6 miljard te bezuinigen op de begroting voor 2014; Minister van Financien Dijsselbloem heeft aangegeven dat hij er vanuit gaat dat het kabinet in augustus met nieuwe…

  • Gepubliceerd op 7 juni 2013
 • Motie “Vernieuwing armoedebeleid”

  De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 3 juni 2013, gezien het Jaarverslag 2012 en het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014 en gehoord de discussie in de commissies: Overwegende dat: de economische crisis vooralsnog blijft aanhouden; de werkloosheid toe neemt; het aantal mensen wat een beroep moet doen op…

  • Gepubliceerd op 7 juni 2013
 • Motie “Gevolgen kinderopvang”

  De raad in vergadering bijeen op 3 juni 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota 2014, de beantwoording van de schriftelijke vragen ‘gevolgen bezuinigingen kinderopvang’ van 23 april j.l.; Overwegende dat: Er door de Rijksoverheid is bezuinigd op de kinderopvang; De economische crisis extra druk zet op de kinderopvang; …

  • Gepubliceerd op 6 juni 2013
 • Motie “Klimaatprogramma en woningbouwcoöperaties”

  De raad in vergadering bijeen op 23 april 2013, gehoord hebbende de beraadslagingen in de commissie FES over het raadsvoorstel Klimaatprogramma 2008-2015; Overwegende dat: Gemeente en coöperaties samenwerken in de Taskforce Duurzame Woningbouw. Daarin is in 2011 afgesproken dat jaarlijks minimaal 1300 woningen energie-energetisch worden verbeterd naar minimaal…

  • Gepubliceerd op 24 april 2013
 • Motie “CO2-prestatieladder”

  De raad in vergadering bijeen op 23 april 2013, gehoord hebbende de beraadslaggingen in de commissie FES over het raadsvoorstel Klimaatprogramma 2008-2015; Overwegende dat:  De CO2-Prestatieladder een instrument is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name…

  • Gepubliceerd op 20 april 2013