Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

20 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over ‘Nieuwe studiehuizen / flexibele studieplekken’

  Studenten werken onder bepaald geen ideale omstandigheden thuis. Er zijn op dit moment geen of beperkte alternatieven voor thuis studeren. D66 ziet kansen om studeren op nieuwe en bijzondere (tijdelijke) locaties in de stad mogelijk te maken. Er is veel vastgoed wat zich hiervoor leent. De partij vraagt het college dan ook om actie te

  • Gepubliceerd op 25 februari 2021
 • Schriftelijke vragen over ‘Taalachterstanden en huisvesting nieuwkomers’

  De coronacrisis maakt duidelijk dat velen kwetsbaar zijn. Toch zijn er groepen in onze samenleving die éxtra geraakt worden, zoals vluchtelingen met een vluchtelingenstatus: statushouders. Ons bereiken signalen dat het taalniveau onder statushouders door de coronamaatregelen, waaronder de lockdown, achteruit holt. Daarnaast ontstaat in ’s-Hertogenbosch ook een achterstand bij het huisvesten van statushouders. Reden voor…

  • Gepubliceerd op 17 februari 2021
 • Schriftelijke vragen over ‘Struikrovers’

  Bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt doorgaans het bestaande groen verwijderd. Zonde, zo vindt D66. Waarom afdanken bij het gft-afval, als het groen opnieuw benut kan worden? De partij wil dat er in ’s-Hertogenbosch struikrovers komen en vraagt het gemeentebestuur om struikrovers-initiatieven te omarmen en planten te ‘redden’.

  • Gepubliceerd op 3 februari 2021
 • Schriftelijke vragen over ‘Aanpak toename dak- en thuislozen’

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorig jaar dat het aantal daklozen in Nederland in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld was naar bijna 40.000. Wij zien op straat en krijgen signalen uit de stad dat ook in ’s-Hertogenbosch het aantal daklozen in die periode sterk is toegenomen. De fractie van D66 heeft…

  • Gepubliceerd op 13 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over ‘Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouwwoningen’

  Een gebrek aan nationale en lokale regels kan zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen, zo meldde het NRC kortgeleden. De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen van nieuwbouwwoningen in onze gemeente.

  • Gepubliceerd op 9 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over ‘Nationaal Groeifonds’

  Begin september is het Nationaal Groeifonds, ter waarde van 20 miljard euro, door het kabinet gelanceerd. D66 ziet volop kansen om een deel van dit Groeifonds in onze stad én regio te laten landen. De fractie vraagt het college van B en W om samen met ondernemers en kennisinstellingen aanvragen in te gaan dienen. Hier…

  • Gepubliceerd op 13 september 2020
 • Schriftelijke vragen over ‘Zendmast bij kinderdagverblijf’

  Op woensdag 11 maart 2020 heeft D66 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de voorgenomen plaatsing van een zendmast bij een kinderdagverblijf in De Groote Wielen. Deze vragen zijn op 19 mei 2020 beantwoord door het college.

  • Gepubliceerd op 12 maart 2020
 • Schriftelijke vragen over ‘Kwartaalbericht duurzaamheid’

  Op maandag 14 oktober 2019 heeft D66 samen met GroenLinks vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over het rapporteren over duurzaamheid via een kwartaalbericht en het duurzaamheidsverslag.

  • Gepubliceerd op 15 oktober 2019
 • Schriftelijke vragen over ‘Toepassing Ja/Ja-sticker’

  Op donderdag 26 september 2019 heeft D66 vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de toepassing van Ja/Ja-stickers.

  • Gepubliceerd op 26 september 2019
 • Schriftelijke vragen over ‘oplossen hinder gestalde fietsen’

  Op vrijdag 14 juni 2019 heeft D66 vragen gesteld aan het college over het oplossen van de hinder van gestalde fietsen in de (binnen)stad.

  • Gepubliceerd op 14 juni 2019