Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

64 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over reuring in het paleiskwartier

  Het Paleiskwartier is een belangrijk visitekaartje waarmee ’s-Hertogenbosch laat zien meer te zijn dan alleen een prachtige historische stad. Voor D66 is meer reuring en beleving in het Paleiskwartier dan ook een belangrijk speerpunt. Met een supermarkt en verschillende horecagelegenheden is de reuring voelbaar. Er is echter nog meer te verwezenlijken om het een bruisend…

  • Gepubliceerd op 14 september 2016
 • Schriftelijke vragen over aanpak verkeersoverlast in paleiskwartier

  Op 12 januari 2016 heeft er in de raadscommissie ROB op initiatief van D66 en de PvdA een discussie plaatsgevonden over de aanpak van de verkeers- en parkeeroverlast in het Paleiskwartier. Het college antwoordde daarop in haar brief van 9 maart 2016 dat zij een vijftal zaken (zgn. ‘laaghangend fruit’) nader zou gaan onderzoeken.

  • Gepubliceerd op 14 september 2016
 • Schriftelijke vragen aard en herkomst stroom gemeente

  D66 staat achter de klimaat doelstellingen die de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich heeft gesteld- volledige klimaat neutraliteit in 2050- en maakt zich sterk voor een versnelde realisatie daarvan. Zij acht dit ook in lijn met de ambitie van de gemeente om de titel Green Capital Europe 2018 te verwerven.

  • Gepubliceerd op 30 juni 2016
 • Schriftelijke vragen over ‘Directe elektrische OV-verbinding Maaspoort-Centraal Station’

  Al jaren is Station Maaspoort een punt in de verkiezingen voor D66. In het bestuursakkoord is daarom opgenomen dat het College blijft inzetten op een NS station Maaspoort als belangrijk infrastructureel project dat op termijn gerealiseerd moet worden. Het College heeft ProRail gevraagd in een quick scan aan te geven of een…

  • Gepubliceerd op 18 mei 2016
 • Antwoord college op vragen inzake ontwikkeling Verkadefabriek

  In de vergadering van 22 november 2015 heeft de Raad een motie van o.a. D66 aangenomen over de toekomst van de Verkadefabriek. In deze motie is het College verzocht mee te werken aan ontwikkelingen die het cultureel ondernemerschap van der Verkadefabriek verder kunnen ontwikkelen. In concreto gaat het om het exploiteren van een hotel en het in…

  • Gepubliceerd op 15 april 2016
 • Antwoord college op vragen over parkeren toeristen

  De D66-fractie is benaderd door vergunninghouders en bewoners uit de Binnenstad over het parkeren bij het Noord-Brabants Museum. Vooral (buitenlandse) toeristen parkeren hun auto op vergunningshoudersplekken. Zo blijkt ook uit eigen onderzoek dat op verschillende tijdstippen de ‘blauwe kaarten’ in de auto’s liggen. Het gevolg is dat deze bezoekers aan onze stad geconfronteerd worden met…

  • Gepubliceerd op 15 april 2016
 • Schriftelijke vragen over ‘Openstelling dak Wolvenhoek voor groene oase’

  Raadslid René van den Kerkhof stelt schriftelijke vragen over 'Openstelling dak Wolvenhoek voor groene oase'.

  • Gepubliceerd op 22 januari 2016
 • Schriftelijke vragen artikel 33 RvO m.b.t. Vrouwen in topfunctie

  D66 is benieuwd naar de stand van zaken omtrent vrouwelijke ambtenaren in topfuncties bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  • Gepubliceerd op 26 november 2015
 • Artikel 33 vragen inzake bereikbaarheid van onze dorpen en antwoorden college

  Vragen van Robbert van Schaik en René van den Kerkhof over de bereikbaarheid van dorpen met de beantwoording van het college.

  • Gepubliceerd op 13 november 2015
 • Vragen aan college over capaciteit en ontwikkeling van hoofdontsluitingswegen

  • Gepubliceerd op 13 oktober 2015